Markasamling 2022

Oslo og Omland Friluftsråd og Skogselskapet ønsker velkommen til Markasamling 2022 mandag 10. oktober. Samlingen starter med kaffe kl. 08.30 hos Bymiljøetaten på Sognsvann og fortsetter med befaring rundt Sognsvann i Oslo kommunes skoger ved seksjonssjef for Nordmarka, Knut Johansson. Dagen avsluttes med foredrag på Norges Idrettshøgskole.

Markasamlingen 2022 stiller følgende spørsmål; hvordan kan vi få en mer robust og miljøvennlig skog?Klimaendringene medfører større belastninger på skogen i form av tørke, toppbrekk, stormfellinger o.l. EU krever et mere miljøvennlig skogbruk, og den nye reviderte skogstandarden stiller krav til økt bruk av lukkede hogster o.l. I sum utfordrer dette skogbruket til å legge om skogbruket i retning av et mer natur- og miljøvennlig skogbruk.

Vi har derfor invitert en forsker fra Ås, PEFC Norge, skogeierne, friluftslivet og Oslo kommune ved Bymiljøetaten til å belyse disse utfordringene som skogbruket nå står ovenfor.

Foredragsholdere

Knut Johansson

Knut Johansson er seksjonssjef for Nordmarka, i Bymiljøetaten, Oslo kommune. Her har han stått i spissen for en omlegging til et mere miljø- og friluftsvennlig skogbruk.

Thomas Husum

Thomas Husum er leder av PEFC Norge og har ansvaret for forvaltningen av PEFC-sertifiseringssystemet og oppfølgingen av de sertifiserte skogeiendommene.

Morten Dåsnes

Morten Dåsnes er daglig leder av Friluftsrådenes Landsforbund og har også deltatt i arbeidskomiteen for revisjon av det norske skogsertifiseringssystemet (PEFC).

Øystein Løvli

Øystein Løvli har lang erfaring med praktisk skogbruk i områder med store friluftsliv- og miljøinteresser, med bakgrunn som bl.a. skogbestyrer hos Løvenskiold Vækerø, konsulent hos Norskog, og nå som skogsjef hos Mathiesen Eidsvold Værk.

NIBIO

Ikke avklart foredragsholder.

Praktisk informasjon

Sted: Sognsvann (Bymiljøetatens hus ved bommen), Sognsveien 235, 0863 Oslo

Norges Idrettshøgskole, Utsikten Auditorium, Sognsveien 220, 0863 Oslo

Tid: Mandag 10. oktober, 08.30–15.30

Servering: Lunsj, kaffe drikke

Pris: fra organisasjoner/studenter: 200 kr

fra kommuner/bedrifter: 300 kr

(Fakturagebyr: 40 kr)

Påmeldingsfrist: 28. september.

Registreringsskjema

Fornavn
 *
Etternavn
 *
E-postadresse
 *
Gjenta e-post
 *
Organisasjon/student/bedrift/kommune
 *
Mobil
Betalingsmetode
 *

Program

Befaring i Oslo kommunes skoger ved Sognsvann

08.30-09.00 Oppmøte hos Bymiljøetaten på Sognsvann

med bålkaffe og kaffemat

09.00-09.15 Åpning

Ved Hans-Petter Aas, Oslo og Omland Friluftsråd og Bymiljøetaten

09.15-11.30 Befaring i Oslo kommunes skoger ved Sognsvann

ved Knut Johansson, Bymiljøetaten

11.30-12.00 Lunsj

ved Svartkulp. Baguett, drikke, kaffe

12.00-13.00 Befaring i Oslo kommunes skoger ved Sognsvann, fortsetter

Ved Knut Johansson, Bymiljøetaten


Foredrag på Norges Idrettshøgskole, auditorium Utsikt

Møteleder: Trygve Enger, Skogselskapet

13.15-13.25 Innledning

 ved Trygve Enger, Skogselskapet

13.25-13.45 Oslo kommunes skoger

Om målsettingene og omleggingen for Oslo kommunes skoger.

Ved Knut Johansson, Bymiljøetaten

13.45-14.00 Kaffepause

14.00-14.30 Stedstilpasset skogbruk

En kort innføring i hva stedstilpasset skogbruk er. Ved NIBIO.

14.30-14.50 Den nye reviderte skogbruksstandarden (PEFC-standarden)

Thomas Husum, PEFC Norge, informerer om de viktigste endringene.

14.50-15.05 Skogeiernes synspunkter

Kommentar og oppsummering. fra Øysten Løvli, Mathiesen Eidsvoll Værk.

15.05-15.20 Friluftslivets interesser

Kommentar og oppsummering ved Morten Dåsnes, Friluftsrådenes Landsforbund.