Mahamudra med Lama Changchub

Lærer på kurset er Lama Changchub. Lama Changchub kom til Norge i 1992. Han gjorde 3-års retreat (lamautdannelsen) i perioden 1988-91 under sin rotlama Kalu Rinpoche. Siden Lama Talos død i 1994 har han vært hovedlama i KTLBS. Gjennom alle disse år har han med stor hengivenhet undervist og veiledet oss i buddhisme. Han underviser på engelsk. 
Mahamudra – enkelthetens vei
..............................................................................................
En retreat der vi fordyper oss i visdomslæren og meditasjoner på mahamudra.

Buddhismen har et mangfold av metoder for å arbeide med sinnet. En av de mest kjente og kraftfulle metodene finner vi i visdomstradisjonen mahamudra, som representerer essensen av Kagyutradisjonens lære.

Mahamudra gir oss kunnskap om sinnets sanne natur, og gjennom meditasjon på mahamudra kan vi få en uhildet og umiddelbar erfaring av sinnets natur. Mahamudra er en ukomplisert vei, som ifølge Thrangu Rinpoche, er spesielt egnet for oss «moderne» mennesker.

Kort oppsummert går treningen ut på å være helt til stede i enhver situasjon, ekte og autentisk, avslappet og oppmerksom, og å akseptere og verdsette den vi er og det som skjer. Gjennom mahamudra kan vi direkte erfare at sinnet er fullstendig åpent og fylt av glede, uansett hva livet byr på av utfordringer. Gjennom denne erfaringen kan vi nærme oss sinnets sanne natur.

Mahamudra er sammensatt av sanskritordene «maha» og «mudra». Maha betyr «stor» og mudra betyr «symbol» eller «segl». Dette «store symbol» eller «segl» refererer til innsikten om tomheten. Tomhet er sinnets og alle fenomeners iboende natur. Alle fenomener eller tanker vi erfarer er tomme og er uten en iboende essens. Gjennom innsikt i mahamudra avdekker vi dette og frigjøres gjennom en direkte forståelse av ting og deres iboende tomhet. Mahamudra er på samme tid en beskrivelse av vår naturlige tilstand og en transformerende praksis som utgjør essensen i Buddhas lære.

I løpet av denne helgen vil Lama Changchub gi en innføring i de viktigste punktene vi trenger for å kunne begynne å øve oss i denne praksisen. Han vil også lede oss gjennom ulike meditasjonsøvelser. 


Undervisningen er på engelsk. 

  
Tid: Lø-sø 4.-5. desember kl. 11-18  
Sted: Karma Tashi Ling buddhistsenter
Lærer: Lama Changchub
Pris: kr 1000 inkludert lunsj begge dagenePÅMELDING

Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon