Mahamudra - weekend med Lama Changchub


Den tredje Karmapas aspirasjonsbønn  

Mahamudra betyr «det store segl» eller «preg» og referer til at alle fenomener bærer samme preg, nemlig at de er tomme for egen eksistens, og at tomheten og visdommen som erkjenner tomheten, er uadskillelige. Begrepet mahamudra er både et uttrykk for vår og alle fenomeners iboende natur, og en betegnelse på øvelsene som leder til erkjennelse av denne naturen. 

Den tredje Karmapa Rangjung Dorjes aspirasjonsbønn står i Karma Tashi Lings bønnehefte under tittelen Aspiration prayer for Mahamudra, the Definitive Meaning. Lama Changchub vil gå igjennom og forklare teksten, som bl.a. inneholder instruksjoner i mahamudrainnsikt og -meditasjon. Det blir også meditasjonsøvelser. 


Påmeldingsfrist: 2. november.

Lærer på kurset er Lama Changchub. Lama Changchub kom til Norge i 1992. Han gjorde 3-års retreat (lamautdannelsen) i perioden 1988-91 under sin rotlama Kalu Rinpoche. Siden Lama Talos død i 1994 har han vært hovedlama i Karma tashi Ling buddhistsamfunn. Gjennom alle disse år har han med stor hengivenhet undervist og veiledet oss i buddhisme. Han underviser på engelsk.Tid: 5. og 6. november kl. 11-17  
Lærer: Lama Changchub
Pris: 1500 kr inkl. lunsj
Sted: Karma Tashi Ling buddhistsenter (KTL)

      Pris: 1500 kr, inkluderer lunsj begge dager. 

      (Trygdede, arbeidsledige og studenter som har betalt medlemskontigent i 2022 får 20% rabatt. Ungdom opp til 18 år og ordinerte i rober får 50% rabatt)

     

The registration deadline has passed or the event is fully booked