Mahamudra-retreat m/Lama Changchub

Mahamudra er kjent som en helbredende praksis med kraft til å redusere stress, lette lidelse og vanskelige mentale tilstander. Hovedfokus på dette retreatet vil være på øvelser og trening i ulike mahamudrameditasjoner.


Mahamudra er både en beskrivelse av vår naturlige tilstand og en transformerende praksis som utgjør essensen i Buddhas lære. På sanskrit betyr Maha «stor» og mudra «symbol» eller «segl». Mahamudra refererer til innsikten om sinnets sanne natur.
Som praksis er mahamudra en dyptgripende metode for å erfare og realisere sinnets sanne natur – tomheten. Tomhet er sinnets og alle fenomeners iboende natur. Alle fenomener eller tanker vi erfarer er tomme og uten en iboende essens. Gjennom innsikt i mahamudra avdekker vi dette og vi frigjøres gjennom en direkte forståelse av ting og deres iboende tomhet. Gjennom mahamudra kan vi direkte og umiddelbart erfare sinnets fullstendige åpenhet som er fylt av glede.


Mahamudra er kjent som en helbredende praksis med kraft til å redusere stress, lette lidelse og vanskelige mentale tilstander. I dette retreatet vil vi praktisere meditasjon på vår naturlige klare sinnstilstand der vi nærmer oss sinnets ultimate natur. Lama Changchub vil forklare de viktigste punktene i disse praksisene og lede oss gjennom ulike meditasjonsøvelser.
Undervisningen er på engelsk.


Om Karma Shedrup Ling retreatsenter:

Karma Shedrup Ling retreatsenter (KSL) ligger i et fredelig og stille skogsområde i Ski kommune. Her har vi et hovedhus med et stort meditasjonsrom hvor vi har undervisning og fellespraksis, samt mindre hytter tilknyttet hovedhuset til bruk for individuell praksis og retreat.


Lærer på kurset er Lama Changchub. Lama Changchub kom til Norge i 1992 og er hovedlama i i Karma Tashi Ling buddhistsamfunn. Han gjorde 3-års retreat (lamautdannelsen) i perioden 1988-91 under sin rotlama Kalu Rinpoche. Gjennom alle disse år har han med stor hengivenhet undervist og veiledet oss i buddhisme. Han underviser på engelsk.


Tid: Fredag 10. juni kl.17 til mandag 13. juni kl.18
Sted: Karma Shedrup Ling retreatsenter
Lærer: Lama Changchub
Pris: 3000 kr inkl. undervisning, 3 overnattinger på Karma Shedrup Ling retreatsenter og alle måltider.


Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon