Lokalt fagnettverk om psykiske lidelser og utfordrende atferd hos personer med utviklingshemning

Tema: Bakenforliggende årsaker som påvirker atferd og psykisk helse.


Alle må bruke deltaker.no innen 3. november og oppgi fakturaadresse for å kunne delta. Ta vare på bekreftelsen fra deltaker.no. Ingen etterpåmelding. 

I år har vi 10 årsjubileum og samlingen er gratis, påmelding er bindende. Ikke meldt forfall innen påmeldingsfristen blir belastet med kr. 300,-


Praktisk informasjon
Sted: Stavanger universitetssjukehus
Startdato: 11.11.2022 kl. 09:00
Sluttdato: 11.11.2022 kl. 15:00
Påmeldingsfrist: 03.11.2022 kl. 23:00
Aula, 2. etg. sydbygg


Legg til i kalender
Kontaktinformasjon:
Kjersti Eide
kjersti.eide@sus.no
Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon