Lojong - kurshelg med Fredrik Liland - Høst 2021Lojong-meditasjon slik vi kjenner den i dag, stammer fra den indiske buddhistiske læremesteren Atisha (født 982 e.Kr.). Hans viktigste lærer, Serlingpa, ga ham en helt spesiell undervisning om bodhichitta som danner grunnlaget for lojong. Lojong betyr sinnstrening eller tanketransformasjon og er en meget effektiv og dyp meditasjonsmetode for å utvikle bodhichitta, det våkne hjertet. Dette er selve essensen av mahayanabuddhismen. Bodhichitta kan forklares som et betingelsesløst ønske om å hjelpe alle levende vesener til å bli fri fra lidelse og årsaken til lidelse.

Undervisningen tar utgangspunkt i at alle opplevelser, uansett om de oppleves som gode eller dårlige, kan transformeres til veien mot oppvåkningen, ved hjelp av sinnstrening og tanketransformasjon.


Lama Fredrik Liland har vært aktiv i Karma Tashi Ling buddhistsamfunn siden 1999. Fra 2002 har han studert buddhisme og tibetansk språk ved Rangjung Yeshe Institute i Nepal og ved Universitetet i Oslo. Han har jobbet med oversettelse av buddhistiske tekster fra tibetansk til engelsk og norsk. Han har vært fire år i retreat ved Thrangu Sekhar Retreat Centre i Nepal. Lama Fredrik underviser på norsk.


 
Tid: Lørdag 30. - søndag 31. oktober kl 10 til 17
Sted: Karma Tashi Ling buddhistsenter 
         Bjørnåsveien 124, 1272 Oslo
Lærer: Lama Fredrik Liland
Pris: kr 1000 inkl. lunsj 

      

 

Registreringsskjema

Fornavn
 *
Etternavn
 *
E-postadresse
 *
Gjenta e-post
 *
Mobil
 *
Kommentar:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 *