Lerøy HåndballCamp, Eid, jenter f 07-09, 23.-24.04.22

I samarbeid med Lerøy inviterer NHF Region Vest jenter født 2007 - 2009 til Lerøy Håndballcamp i Eid idrettshall 23.-24. april. Campene vil finne sted kl. 09.00 – 16:00. 

Lørdag 23. april trener jentene 09:00-10:30 og 13:00-14:30. Lunsj etter første økt og de er ferdig for dagen etter siste økten.

Søndag 24. april trener jentene 10:15-11:30 og 15:00-16:30. Lunsj etter første økt og de er ferdig for dagen etter siste økten.

Individuell oppfølging og ferdighetsutvikling hos den enkelte utøver vil stå i sentrum disse to dagene. Øktene vil bli ledet av trenerressurser fra NHF Region Vest. Det vil både være fokus på utvikling av håndballferdigheter og fysiske ferdigheter hos den enkelte disse dagene. Dette er et tiltak for utøvere som ønsker å utvikle seg videre som håndballspillere, ved hjelp av individuell oppfølging fra trenerressursene.

 

Registreringsskjema