Kveldskurs i bridge for litt øvede spillere

Kurset går over 6 mandagskvelder.

I kurset "Litt øvet" jobber vi med grandsystemet og trener på ulike sider ved det. Vi jobber videre med innmeldinger og opplysende doblinger, som gjør at vi kan være med i meldingsforløpet selv om motparten åpner. Vi jobber med sperreåpninger og soneforhold, som er en essensiell del av bridgen. Vi jobber også med Halles 2 kløver-åpning og slemnivå, slik at vi vet hvordan vi skal håndtere særskilt sterke kort.

Til slutt lærer vi også om kontrollmeldinger (cuebids) som hjelper oss å melde slem, og vi jobber med prinsipper innenfor spilleføring.

 

Registreringsskjema

Fornavn
 *
Etternavn
 *
E-postadresse
 *
Klasse/kategori
 *
Mobil
 *
 *