Fysisk kurs om PNES, psykogene ikke-epileptiske anfall, for helsepersonell på SSE

Nøkkelinformasjon:

  1. Målgruppen for kurset er psykologer, psykiatere, sykepleiere, leger og annet helsepersonell.
  2. Påmelding innen 27. april 2023
  3. Adresse er G.F. Henriksens vei 98, Sandvika. Undervisningspaviljongen (bygg D1)
  4. Kurset er søkt godkjent med 12 timer innen allmennmedisin, nevrologi, psykiatri, barnesykdommer og barne- og ungdomspsykiatri av Den norske legeforening, 6 timers vedlikeholdskurs av Norsk psykologforening og 6 timer til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie av Norsk sykepleieforbund.
  5. Kursbevis deles ut etter kurset

Program:

Onsdag 27. april

09.30 – 10.00 Kaffe og registrering

10.00 -10.45 PNES – en oversikt over diagnosen ved overlege Antonia Villagran 

11.00  - 12.30  PNES diagnostikk med videodemonstrasjon ved overlege Oliver Henning                                 

12.30 – 13.15 Enkel lunch

13.15 – 14.00 Traume og Dissosiasjon ved PNES –og implikasjoner for behandling. Opptak fra 22 ved psykologspesialist Akiah Ottesen Berg

14.15 – 14.45 Pasienters erfaringer med diagnosen og implikasjoner for formidling ved fag og forskningssykepleier Hilde N. Karterud

14.45 – 15.30 Kroppen og PNES ved psykomotorisk fysioterapeut Irene Barfoed Hauge


Torsdag 27. april

9.00– 9.45 Psykologiske aspekter ved psykologspesialist Siv Bækkelund

10.00 – 10.45 Psykososiale aspekter hos ungdom med PNES ved fag og forskningssykepleier Hilde N. Karterud

11.00 -11.30 PNES hos barn og unge, case ved sykepleier Sissel S. Meriles

11.30 – 12.15 Enkel lunch

12.15 – 12.45 Utredning og behandling av PNES ved SSE ved overlege Antonia Villagran

12.45 -13.10 Kliniske erfaringer med håndtering av PNES ved fagsykepleier Ellen Pettersen

13.25 – 14.10 Forståelse og tilnærming: Erfaringer fra behandling av voksne med PNES ved Karin Holt psykologspesialist DPS Groruddalen/ spesialrådgiver RVTS Øst

14.15 – 14.45 PNES hos barn og unge ved overlege og professor Morten Lossius 

Registreringsskjema

Fornavn
 *
Etternavn
 *
E-postadresse
 *
Gjenta e-post
 *
Kursavgift
 *
Mobil
Vennligst oppgi arbeidssted
Betalingsmetode
 *