Sommeraktiviteter på Kaupang 6.-10.trinn (uke 31)

Bli med på tur til Kaupang og til andre spennende opplevelser i Skiringssals verden.

Det skal være gøy! - og lærerikt.

Kaupangprosjektets Sommerskole har base på Tjøllingvollen. Derfra går turen på sykkel til fine opplevelser i nærheten. På Bjønnes blir det bading, våtmark og dyreliv. Det blir geologi og det handler om istid og steinalder. I steinbruddet får vi se og delta i å gjøre fjell til kunst, og vi skal ut i naturen og besøke Helgefjell og Vittersetjønna. Det blir aktivitetsdag på Løveskogen Idrettsplass og på Kaupang skal vi ha aktiviteter og vikingmat.

Det blir en uke med opplevelser som Kaupangprosjektet organiserer i samarbeid med flere foreninger i Skiringssal (Tjølling).

Bli med! Vi i foreningene gleder oss!


Dersom du ikke har egen sykkel, melder du fra om dette, så finner vi en ordning.


Aktiviteten er organisert etter gjeldende smittevernregler, og vi ber alle deltagere om å følge disse: 

  • Bli hjemme om du er syk eller har symptom på luftveisinfeksjon (meld fra til kontaktperson på din påmeldte aktivitet)
  • Hold avstand
  • Vask hender og vask utstyr ved bytte
Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon