Junkeren Fotballakademi 2021 periode 2

Velkommen til vår nye satsning i barn- og ungdomsavdelingen i Junkeren, velkommen til Junkerenakademiet. Vår intensjon er at alle som har lyst å trene ekstra uavhengig av nivå skal få kvalitativt gode treninger med våre klubbtrenere, men det er en forutsetning at du har lyst å trene mer og ønsker å bli en bedre fotballspiller. Treningene skal gi spillerne utfordringer i et lystbetont miljø, og som et resultat av dette håper vi at alle spillerne utvikler seg positivt som spiller og menneske.


Det forventes at spillerne som er en del av akademiet har respekt for medspillere og trenere, at de følger godt med og lever seg inn i aktivitetene. Dette gjenspeiler seg i klubbens verdier: Respekt – Artig – Målrettet.

Nytt i 2021
Vi utvider akademiet ned til 10 år som betyr at vi fra januar 2021 tilbyr akademitreninger fra 10-16 år. I tillegg endrer vi påmelding til akademiet og går bort i fra at man melder seg på for hele året, men deler inn året i tre perioder. For påmelding til akademiet har vi valgt å gå over til påmeldingsløsning fra deltager.no.

Året deles i tre deler:

  • Periode 1: Januar - april
  • Periode 2: Mai - september: Pga korona er periode 2 endret til 18. mai - 30. september
  • Periode 3: Oktober - desember (påmelding åpner august/september)

Akademigrupper
Akademiet er for gutter og jenter i alderen 10-16 år. Gruppene deles primært inn i følgende grupper (noen endringer kan forekomme):

  • Gutter 10 år
  • Gutter 11/12 år
  • Jenter 10/11 år
  • Jenter 12 år
  • Gutter/Jenter 13/14 år
  • Gutter 15/16 år

Gruppene er ikke statiske så det vil forekomme hospitering av spillere fra en gruppe til en annen slik at spillerne får utfordringer på sitt nivå eller på høyere nivå. Her har ikke alder noen betydning, men spillerens ferdigheter og modning. Er man god nok til å hospitere opp ett eller flere alderstrinn vil vi legge til rette for det. Akademisjefen gjør de sportslige vurderingene sammen med de øvrige spillerutviklerne. I tilfeller der akademisjefen ønsker å hospitere spillere vil foreldre og spiller bli kontaktet.


Om dere ikke får plass på akademiet kan dere sende e-post til post@junkeren.no så vil vi se om vi klarer å få plass eller sette opp på venteliste.

Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon