Romjulsretreat med Lama Changchub, 28. - 30. des. 2021

Buddhanaturen - vårt potensiale for oppvåkning


Lama Changchub kom til Norge i 1992 og har vært hovedlama i Karma Tashi Ling buddhistsamfunn siden 1994. Han gjorde 3-års retreat i perioden 1988-91 under sin rotlama Kalu Rinpoche. Lama Changchub underviser på engelsk.

Buddhanaturen er en grunnleggende iboende natur som gjennomsyrer alle levende vesener. Den er uten begynnelse eller slutt og hinsides fødsel og død. I alle levende vesener, uten unntak, finnes dette iboende potensialet til å våkne opp fra uvitenhet og åpne opp for grenseløs visdom, medfølelse og glede. Frihet og lykke er en reell mulighet nettopp på grunn av vår buddhanatur.

Buddhanaturen er som solen bak skyene, alltid til stede. Den er helt ren og kan aldri bli skitnet til. Slik har den alltid vært. Vår uvitenhet, forvirring og klamring til ego har imidlertid lagt et tykt «skydekke» over den. 

Buddhanaturen er ikke noe vi har, den er noe vi er. Vårt innerste vesen kan ikke beskrives med begreper og kan ikke forstås konseptuelt. Det må erfares. Det som skiller oss fra buddhaer og boddhisattvaer er at de har gjenkjent og erfart buddhanaturen, mens vi kun har den som et potensiale. 

All buddhistisk praksis går ut på å avdekke dette iboende potensialet, fjerne lagene av tilsløringer slik at vi gjenoppdager og erkjenner vår sanne natur. Fordi buddhanaturen er i oss som et potensiale, er den både utgangspunktet for – og resultatet av – vår buddhistisk praksis og trening. 

Det er mange som har gått veien før oss, og ved det rike mangfold av ulike meditasjonsmetoder og praksiser de har etterlatt seg, har de vist oss veien vi kan gå for å nå samme mål.


Litteratur:

På denne retreaten vil Lama Changchub undervise i teksten av den tredje Karmapa Rangjung Dorjes (1284–1339) “The Treatise on Pointing Out the Tathāgata Heartog Jamgön Kongtrul Lodrö Tayés (1813–1899) kommentar på denne. Fokuset vil være både på filosofi og praksis. Vi trenger en teoretisk forståelse samt innsikt basert på praksis for å avdekke og oppdage hvem vi egentlig er. 
Tid: Tir-tor 28.-30. des. kl. 11-18
Sted: Zoom (merk: retreaten vil bli holdt digitalt, ikke på KTL)
Lærer: Lama Changchub
Pris: kr 1200


PÅMELDING
Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon