Romjulen 2021, 27. - 30. desember

Buddhanaturen - vårt potensiale for oppvåkning
Juleretrett med Lama Changchub


Lama Changchub kom til Norge i 1992 og har vært hovedlama i Karma Tashi Ling buddhistsamfunn siden 1994. Han gjorde 3-års retreat i perioden 1988-91 under sin rotlama Kalu Rinpoche. Lama Changchub underviser på engelsk.


Buddha introduserte læren om buddhanaturen (tibetansk: kham /rig) i det som kalles den tredje dreiningen av lærens hjul. Det er ikke bare mennesket som besitter buddhanaturen. Denne grunnleggende iboende naturen gjennomsyrer alle levende vesener. Dens natur er uten begynnelse eller slutt. Den er hinsides fødsel og død. I alle levende vesener, uten unntak, finnes dette iboende potensialet til å våkne opp fra uvitenhet og åpne opp for grenseløs visdom, medfølelse og glede. Frihet og lykke er en reell mulighet nettopp på grunn av vår buddhanatur.

Buddhanaturen er som solen bak skyene, alltid til stede. Den er helt ren og kan aldri bli skitnet til. Slik har den alltid vært. Vår vitenhet, forvirring og klamring til ego har lagt et tykt «skydekke» over den. Vi kan ikke forstå det konseptuelt. Vårt innerste vesen kan ikke beskrives med begreper. Det må erfares.

Buddhanaturen er ikke noe vi har, den er noe vi er. Det som skiller oss fra buddhaer og boddhisattvaer er at de har gjenkjent og erfart buddhanaturen, mens vi kun har den som et potensiale. All buddhistisk praksis går ut på å avdekke dette iboende potensialet, fjerne  lagene av tilsløringer slik at vi gjenoppdager og erkjenner vår sanne natur. Fordi buddhanaturen er i oss som et potensiale, er den både utgangspunktet for – og resultatet av – vår buddhistisk praksis og trening. Det er mange som har gått veien før oss, og ved det rike mangfold av ulike meditasjonsmetoder og praksiser de har etterlatt seg, har de vist oss veien vi kan gå for å nå samme mål.


Litteratur:

På  denne retreaten vil Lama Changchub undervise i teksten av Den tredje Karmapa Rangjung Dorjes (1284–1339) “The Treatise on Pointing Out the Tathāgata Heartog Jamgön Kongtrul Lodrö Tayés (1813–1899)kommentar på denne. Fokuset vil være både på filosofi og praksis. Vi trenger en teoretisk forståelse samt innsikt basert på praksis for å avdekke og oppdage hvem vi egentlig er. 
Tid: Man-tor 27.-30. des. kl. 11-18
Sted: Karma Tashi Ling buddhistsenter (KTL)
Lærer: Lama Changchub
Pris: kr 2000
Lunsj vil bli servert

PÅMELDING
 

Registreringsskjema

Fornavn
 *
Etternavn
 *
E-postadresse
 *
Gjenta e-post
 *
Mobil
 *
Kommentar:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 *