ISACA Norway Chapter - Medlemsmøte Oslo 18.januar

Velkommen til ISACA Norway Chapter medlemsmøte!

Møtet avholdes på Brygg- Det vil være mulig å velge serverig fra spennende matboder med Colombiansk- og indisk steetfood.  

Vel møtt!

16:15 -16:45
Velkommen 
Registrering
16:45 -17:00Styret informerer
Litt om styrets planlagte arbeid fremover.
17:00 -17:45

Innsiderisiko

Frode Skaarnes har lang erfaring fra funksjoner som leder og rådgiver på ulike nivåer i Forsvarssektoren, utenrikstjenesten, Etterretningstjenesten og Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM). Han har gjennom sitt arbeid tilegnet seg dybdekunnskap i å gjennomføre risikovurderinger og vurdering av trusler mot og sårbarheter i offentlige og private virksomheter. Som avdelingsdirektør i Nasjonal sikkerhetsmyndighet var en av kjerneoppgavene å motvirke innsidetrusselen fra statlige aktører mot virksomheter som understøtter kritisk infrastruktur i Norge. 

Frode Skaarnes, Partner/COO, LORN.TECH

17:45-18.00
Pause
18:00-18:45

From Cybersecurity to Cyber Resilience: the world is changing and our profession has to change with it 

Bjørn R. Watne
(Senior VP and CSO, Telenor group) 

18:45-19.00
Pause
19:00-19:45

Cyber-sosiale påvirkningsoperasjoner: En trussel mot demokratiet og krisehåndtering

Om hvordan spesielt Russland opererer for å manipulere virkelighetsoppfatninger, påvirke demokratiske prosesser og svekke Vestens posisjon.

Eskil Grendahl Sivertsen er spesialrådgiver tilknyttet C-SPI-prosjektet (Cyber-Social Propaganda & Influence) som han var med på å etablere i 2019. Her har han spesialisert seg på kognitiv krigføring og påvirkningsoperasjoner som en del av sammensatte trusler, inkludert aktører, metoder, risikoer og motstandsdyktighet.

Eskil har en bachelorgrad i Corporate Communications fra Queen Margaret University i Edinburgh og en mastergrad i Strategic Communications fra Ithaca College og Cornell University i New York. I tillegg har han Forsvarets befalsskole og militære kurs i blant annet informasjonsoperasjoner (InfoOps) og psykologiske operasjoner (PSYOPS).

19:45-
Diskusjoner og nettverksbygging


Møtet gir 3 CPE poeng.
Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon