ISACA Norway Chapter - Medlemsmøte Oslo 12.oktober

Velkommen til ISACA Norway Chapter medlemsmøte!

Møtet avholdes på Brygg- Det vil være mulig å velge serverig fra spennende matboder med Colombiansk- og indisk steetfood.  

Vel møtt!

16:00-16:45
Velkommen 
Registrering
16.45-17.00Styret informerer
Litt om styrets planlagte arbeid fremover.
17.00-17.45.

Supply Chain Security

Stadig flere sikkerhetshendelser forårsakes av leverandører. En global trend som skyldes at stadig flere tjenester settes ut og at skyløsninger er tilgengelige for alle ansatte med få tastetrykk. Samtidig øker myndigheters oppmerksomhet og regulering av oppfølging av leverandører og deres underleverandør.

Å få innsikt i leverandørers sikkerhet, kontraktsfeste gode krav og følge dem opp i avtaleperioden anbefales som beste praksis, men hvordan skal dette gjøres og er det i hele tatt mulig når antallet leverandører er stadig økende. Tobias Aabel har jobbet med tredjepartssikkerhet i flere organisasjoner og vil dele av sine erfaringer.

Tobias AabelChief Information Security Officer i Sopra Steria Scandinavia

17:45-18.00
Pause
18.00-18.45

API Security 

Når et API først er laget, og andre bygger på toppen av det, blir endringer vanskeligere. Dermed er det essensielt å bygge inn sikkerhet fra begynnelsen.

Nora skal snakke om hvordan utviklere hos Vipps jobber med APIer, og hva de mest vanlige utfordringene er. Som finansforetak er Vipps pålagt en rekke regler og lover. Nora skal snakke om hvordan Vipps klarer å holde et raskt utviklingstempo, og samtidig ivareta sikkerheten. 

Nora Tomas, Platform Engineer and Team Security Lead, Vipps 

18:45-19.00
Pause
19.00-19.45

Quantum Computing

I mer enn 50 år har datamaskiner muliggjort utvikling og økt produktiviteten i samfunnet. Tradisjonelle datamaskiner kan likevel ikke løse alle oppgaver vi ønsker, selv ikke i all overskuelig fremtid. Nå er kvantedatamaskiner i ferd med å gå fra myteomspunnede konsepter til reell brukbar teknologi. For enkelte formål kan den eksepsjonelle regnekraften representere et paradigmeskifte.Teknologien er allerede tatt i bruk internasjonalt og kan bli industriklar innen få år. Hva slags konsekvenser bør vi være forberedt på?

Lars Nordbryhn, Senior Architect i IBM

19:45-
Diskusjoner og nettverksbygging


Møtet gir 3 CPE poeng.
Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon