Introduksjon til mahayana-buddhisme med Ani Könchog

I løpet 6 mandager vil Ani Könchog undervise i mahayana på Rinzai-Zen senteret i Oslo. De viktigste emnene i mahayana-buddhismen er utvikling av visdom og medfølelse. Motivasjonen er å bli opplyst for å kunne hjelpe andre til også å bli fri fra all lidelse. Gjennom ulike meditasjoner trener vi på å øke vår kapasitet for kjærlighet og medfølelse, og vår evne til å glede oss på andres vegne. Dette er et helt nødvendig grunnlag for eventuell senere vajrayanapraksis. For å gjøre arbeidet med oss selv levende og relevant i vår hverdag, er kurset lagt opp med rikelig mulighet til spørsmål og diskusjon. Vi jobber med de indre prosessene vi går igjennom i meditasjonstreningen, og ser på hvordan vi takler utfordringer og blokkeringer vi møter i oss selv. 


Ani Könchog er ordinert nonne i den tibetanske tradisjon og psykolog. Hun har praktisert buddhisme i over 30 år og har bl.a. Pema Chödrön, B. Alan Wallace og Tsoknyi Rinpoche som sine hovedlærere. Undervisningen er på norsk.

Litteratur: 

Path to Buddhahood av Ringu Tulku Rinpoche

Start Where You Are av Pema Chödron 

Anbefalt tilleggslitteratur: 

The Power of an Open Question: The Buddha’s Path to Freedom av Elizabeth Mattis Namgyel


Tid:  6 mandager fra 25. april til 30. mai, kl. 18.30–20.30
Sted: Rinzai Zen-Senteret 
Lærer:  Ani Könchog Lhamo 
Pris: 1500 kr

Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon