Introduksjon til buddhisme - Vår 2022


Lærere på kurset er Hans Petter Wiken og Anne Berteig. 
Hans Petter Wiken har studert under Ani Könchog siden 2010. Han er inspirert av B. Alan Wallace tilnærming til oppmerksomhetsmeditasjon og innsiktsmeditasjon. Anne Berteig kom i kontakt med buddhismen og Karma Tashi Ling første gang i 1975. Siden 1996 har hun vært aktiv i Karma Tashi Ling buddhistsamfunn og mottatt undervisning av Lama Changchub og mange andre lærere.


Grunnleggende buddhisme og meditasjon
– med Hans Petter Wiken og Anne Berteig

Vi lever i et samfunn rikt på ytre goder. Dette er ikke alltid reflektert i indre tilfredshet. Livet vårt er ofte preget av rastløshet og en følelse av at noe mangler. Buddhismen gir oss en forståelse av at vi allerede har det vi trenger inne i oss. Meditasjon lærer oss å søke innover i oss selv i stedet for å lete i det ytre. Slik kan vi finne både dyp indre ro og befriende innsikt. 

På dette kurset lærer du flere meditasjonsteknikker og metoder samt om deres forankring i buddhistisk tenkning og filosofi. 

Vennlighet, medfølelse, glede og upartiskhet er noe vi utvikler gjennom shamata-meditasjon og kontemplasjon på de fire grenseløse tanker. Disse øvelsene står sentralt i alle buddhistiske retninger, og bidrar til å åpne vårt hjerte for oss selv og andre. Vi vil også diskutere og utdype andre sentrale emner i buddhismen. Tid:  Mandager kl. 18.30–20.30

Varighet: 17. januar - 3. april (10 ganger + avslutning på KTL søndag 3. april)

Sted: Rinzai Zen-senteret/Karma Tashi Ling buddhistsenter

Lærere: Hans Petter Wiken og Anne Berteig 

Pris: 2700 krPÅMELDING
Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon