Introduksjon til tibetansk buddhisme - Høst 2021
 
 

Grunnleggende prinsipper og meditasjonsteknikker 
– med Fredrik Liland og Anne Berteig

Den buddhistiske vei er en hjelp til selvhjelp. Gjennom å utvikle forståelsen av eget sinn og verden rundt oss, kan vi bli bedre i stand til å håndtere livets mange utfordringer. De ulike tradisjonene innen tibetansk buddhisme vektlegger forholdet mellom teori og praksis noe forskjellig. I Kagyu-tradisjonen, som Karma Tashi Ling buddhistsamfunn er en del av, vektlegges gjerne praksis. For å nyte godt av alt tradisjonen har å tilby, er det anbefalt å begynne med «De forberedende øvelsene» (tib, ngøndro) som inngangsport til den buddhistiske læren.

Anne Berteig vil lede første helg og basere undervisningen på boken «Dearing Steps Toward Fearlessness» av Ringu Tulku. Vi vil få en introduksjon til grunnleggende prinsipper i den buddhistiske lære: de fire edle sannheter, den åtteleddede vei, karma, etikk og forgjengelighet. Dette utgjør grunnlaget for første halvdel av ngøndro: fire øvelser som går under navnet lotok namshi «De fire tankene som vender sinnet».

Andre helg ledes av Fredrik Liland, og tar utgangspunkt i boken «Not for Happiness: A Guide to the So-Called Preliminary Practices» av Dzongsar Jamyang Khyentse. Vi jobber videre med forståelsen av de forberedende øvelsene og hvordan de kan brukes i egen meditasjonspraksis. Deretter får vi en introduksjon til «den spesielle delen», som er andre halvdel av ngøndro. Her lærer vi meditative øvelser som kan sette oss i stand til å bruke hele spekteret av meditativ trening som den tibetanske buddhismen tilbyr. Ngøndro er på dette viset nøkkelen til Vajrayana.


Anbefalt forhåndslesning: 
«Dearing Steps Toward Fearlessness» av Ringu Tulku (introduksjon til de tre yanaer)

«Not for Happiness» av Dzongsar Khentse Rinpoche (om Ngøndro)

Anbefalt tilleggslitteratur:

«Old Path, White Clouds” av Thich Nhat Hanh (Buddhas livshistorie)

«Meditation: Advice to beginners» av Bokar Rinpoche

«Open Heart, Open Mind» av Tsoknyi Rinpoche

«Så dyrebart et liv» av Khandro Rinpoche


Lama Fredrik Liland har vært aktiv i Karma Tashi Ling buddhistsamfunn siden 1999. Fra 2002 studerte han buddhisme og tibetansk språk ved Rangjung Yeshe Institute i Nepal og Universitetet i Oslo. Han har jobbet med oversettelser av buddhistiske tekster fra tibetansk til engelsk og norsk. Han har tilbrakt fire år i retreat ved Thrangu Sekhar Retreat Centre i Nepal. 


Anne Berteig kom i kontakt med buddhismen og Karma Tashi Ling første gang i 1975. Siden 1996 har hun vært aktiv i Karma Tashi Ling buddhistsamfunn og mottatt undervisning av Lama Changchub og mange andre lærere.


  

Kurset går over 2 helger, men det er mulig å delta på kun 1 av helgene om man vil.

Helg nr. 1: Lø-sø 2.-3. oktober kl. 10-17
Helg nr. 2: Lø-sø 6.-7. november kl. 10-17
Sted: Karma Tashi Ling buddhistsenter
Lærere: Anne Berteig og Fredrik Liland
Pris:  To helger kr 2000 inkl. lunsj. 


 

Registreringsskjema

Fornavn
 *
Etternavn
 *
E-postadresse
 *
Gjenta e-post
 *
Mobil
 *
Priskategori
 *
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kommentar:
 *