Innføring i EVA -Ergoterapi Virksomhetsbasert Aktivitetsanalysesystem

Eva gruppen arrangerer nytt 2 dagers online kurs – 19. oktober og 17. November 2022.

Kurset består av to deler og en utprøvingsperiode.

Kurset har fokus på anvendelse av EVA-skjemaer for observasjon, vurdering og dokumentasjon av aktivitetsutførelse. Deltakerne vil få en innføring i kartlegging av kvaliteten i aktivitetsutførelse med fokus på utførelsesferdigheter. Kurset legger vekt på anvendelse av en felles faglig terminologi for å beskrive og formidle ergoterapeutisk kjernekompetanse.

Kurset vil gi innføring i bruk og utprøving av utvalgte EVA skjema som benyttes i klinisk praksis i ulike arbeidsområder.

Vi tar forbehold om tilstrekkelig antall deltakere for å gjennomføre kurset. Vi oppfordrer alle til å informere kollegaer og andre om kurset!

Kursavgift kr 2000. Påmeldingen er bindende, og deltageravgiften refunderes kun dersom kurset avlyses.

 

Registreringsskjema

Fornavn
 *
Etternavn
 *
E-postadresse
 *
Mobil
 *
Arbeidssted
 *
Navn, e-post og arbeidssted kan vises på offentlig deltagerliste
 *
Betalingsmetode
 *