Inkluderende idrettsliv konferanse 9.november 2021

Årets tema Mind the gap; Hvordan gjøre overgangen inn i fysisk aktivitet og idrett lettere for mennesker med tilretteleggingsbehov?

Overganger kan være utfordrende for alle og enhver, men for mennesker med tilretteleggingsbehov kan de være ekstra strevsomme, og i mange tilfeller kanskje det hinderet som stopper oss fra å leve aktive liv. I årets konferanse vil det bli presentert prosjekt og tiltak som jobber med å gjøre disse overgangene bedre og terskelen for å delta lavere. 

Konferansen har fokus på målgruppene paraidrett og på mennesker med usynlige tilretteleggingsbehov som psykiske lidelser, sosiale utfordringer eller somatiske plager som ikke er synlige på kroppen. 

Det vil være foredrag og presentasjoner av prosjekt samt en aktivitetstime der man får tips til tilrettelegging for mennesker med ulike tilretteleggingsbehov. 

 

Registreringsskjema

Fornavn
 *
Etternavn
 *
E-postadresse
Organisasjon /arbeidsplass du representerer
Mobil
Jeg vil delta på aktivitetstimen fra 13-14

Klasse/kategori
 *
Allergi?
Kampanjekode
 
Betalingsmetode
 *