Hvordan lykkes med komplekse, tverrfaglige prosjekter?

På denne konferansen vil du høre erfaringene fra de største tverrfaglige forskningsprosjektene ledet fra Norge innenfor et bredt spekter av tema, med felles mål om mer bærekraftige matsystemer.

 

Registreringsskjema

Fornavn
 *
Etternavn
 *
E-postadresse
Klasse/kategori
 *
Mobil
Bedrift
Allergier
 *