HR-folk møter HR-studenter - Rekruttering

Trøndelag HR-Forum har siden 1969 vært en møteplass og arena for erfaringsutveksling for de som arbeider med og brenner for HR-faget. Den lokale forankringen har vært verdifull for bransjen og næringslivet i regionen. 

Som Norges største studentby har også regionen vår en enorm ressurs i form av et yrende studentmiljø innenfor HR- og organisasjonspsykologifaget. HR-faget er i kontinuerlig utvikling og studentene besitter fersk teori og kompetanse innenfor feltet vårt. I en travel arbeidshverdag opplever mange at teoretisk påfyll blir nedprioritert, men medlemmene våre innehar verdifulle erfaringer fra flere år i bransjen og en forståelse for den praktiske anvendelsen av HR som studentene ofte savner.

Trøndelag HR-Forum fortsetter tidligere engasjement med møteplass for aktører og ansatte i bransjen og HR-studentene i Trondheim. Vi vil bidra til å knytte sterkere bånd mellom næringslivet og framtidens HR-folk, og skape muligheter for begge parter gjennom en felles arena. Den 15. juni kl. 16:00 inviterer vi derfor til mini-foredrag og innlegg fra erfarne HR-ansatte om rekruttering, hvor du får innsikt i hvordan bedrifter og rekrutterings byråer rekrutterer, samt presentert av en student hvordan en masteroppgave om rekruttering kan se ut. Etterfulgt av muligheter for spørsmål og erfaringsutveksling mellom engasjerte studenter og ansatte i bransjen.

Arrangementet gjennomføres digitalt med bistand fra studenter på masterprogrammet i arbeids- og organisasjonspsykologi ved NTNU og representanter fra bachelor i organisasjonspsykologi, HR og ledelse ved BI.

En lenke til det digitale møterommet blir sendt deg den 14. juni.

Velkommen!

Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon