How to relate to and prepare for death with Amjee Namgyal

(Amjee) Menpa Namgyal Phunrab  is a Certified Registered Practitioner of Tibetan Medicine. 

He achieved his certification with distinction and is appreciated for his holistic way of treating clients. 

He holds lectures, workshops and seminars on the Traditional Tibetan Medical System worldwide. 

He currently lives in South-India with his wife and two daughters. He teaches in English. 


(Amjee) Menpa Namgyal Phunrab er en sertifisert og godkjent lege innen tibetansk medisin. 

Han mottok sin sertifisering med utmerkelse og er kjent for sin holistiske tankegang og omsorgsfulle behandling av pasienter. 

Amjee Menpa Namgyal Phunrab bor i Sør-India med sin kone og to døtre og underviser i tradisjonell tibetansk medisin over hele verden.


How to approach and relate to death?

The Tibetan doctor Menpa Namgyal Phunrab is known for his holistic approach.
In this weekend course he will give us tools and knowledge on how we best can take care of ourselves 
and others as death approaches. We will also learn about "phowa", a tantric practice that can be described as 
"transmission of consciousness at the moment of death", "transmission of thought" or "exercise of conscious dying."

The course will take place on Zoom and the teaching will be in English. For questions, 
please contact post@ktl.no

Hvordan tilnærme oss og forholde oss til døden?

Den tibetanske legen Menpa Namgyal Phunrab er kjent for sin holistiske tankemåte. 

I dette helgekurset vil han gi oss verktøy og kunnskap om hvordan vi best kan ta vare på oss selv og andre når døden nærmer seg. Vi vil også lære om phowa, en tantrisk praksis som også kan beskrives som “overføring av bevissthet i dødsøyeblikket”, “tankestrømoverføring” eller “utøvelse av bevisst døende.” 

Kurset vil foregå på Zoom og undervisningen er på engelsk.

Merk at det er også mulig å komme til Karma Tashi Ling for å høre på Amjee i felleskap og spise lunsj sammen, før kurset i tibetansk dans med Lobsang Pelmo kl. 13.

Evt. spørsmål kan rettes til post@ktl.noDate: Saturday 28 and Sunday 29 August at 10 am- 12pm (CET) 

Kl 10 - 12 norsk tid.

Place: Zoom/(Karma Tashi Ling buddhistsenter)

Teacher: (Amjee) Menpa Namgyal Phunrab

Cost: 400 kr 


The registration deadline has passed or the event is fully booked