Høstmøtet i akutt- og mottaksmedisin 2021

Vi har gleden av å ønske alt helsepersonell i den akuttmedisinske kjeden med akuttmottaket velkommen til høstmøte for spesialiteten akutt- og mottaksmedisin. Dette blir det første høstmøtet arrangert i regi av Norsk forening for akutt- og mottaksmedisin og vi byr på to spennende fagdager med foredrag og praktiske stasjoner. Høstmøtet finner sted på Scandic Lerkendal i Trondheim 24. – 25. november 2021 (www.akuttogmottaksmedisin.no eller www.mottaksmedisin.no)


Påmeldingen inkluderer ikke reise og overnatting. Overnatting i Trondheim må hver enkelt deltager selv sørge for. 


Tematikk

Et gjennomgående tema vil være akuttmottakene under pandemien, men det legges opp til praktiske foredrag og trening på ferdigheter innen basal luftveishåndtering, NIV/oksygenering, prosedyrer ved resuscitering (inkl. PVK, IO, nålkompresjon, arteriekran m.m.), samt basal akuttmedisinsk ultralyd (POCUS)Læringsaktiviteter

Deltagelse på Høstmøtet gir deltagerbevis og dersom man deltar på de ulike praktiske ferdighetsstasjonene vil man også kunne få bekreftelse på læringsaktiviteten i forhold til gitte læringsmål. 


Mulighet for faktura

Vi er klar over at helseforetak ofte krever faktura. Fortvil ikke det ordner vi. Sørg for at du/dere sender en påmeldingsepost til larspb@me.com med deltagernes navn, stilling, arbeidssted, e-post, telefonnummer og om de ønsker middag. Fint om vi også får korrekt fakturaadresse og prosjektnummer hvis det finnes. For spørsmål om påmelding og eventuelt betaling med faktura ta kontakt med Lars Petter Bjørnsen larspb@me.com. Overnatting er ikke inkludert i påmeldingen. 

Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon