HOLMEN IFO (Idretts Fritids Ordning)

HOLMEN IFO (Idretts Fritids Ordning) på Holmen idrettspark er et samarbeidsprosjekt mellom idrettene med tilhørighet til idrettsparken. Idrettslagene Holmen if fotball, Holmen tennis, Holmen tropp & turn, Holmen hockey og Asker Svømmeklubb er med på prosjektet.

HOLMEN IFO (Idretts Fritids Ordning) har fokus på GLEDE, LEK og MESTRING!

MÅLGRUPPE:

Barn på 1 til 7 trinn i barneskolen som ønsker å prøve flere idretter i tiden etter skolen.


MÅLSETTING:

HOLMEN IFO har som målsetning at barna skal få prøve mange forskjellige idretter gjennom skoleåret. Vi skal ha fokus på GLEDE, LEK og MESTRING! Våre instruktører med sterk faglig kompetanse og lang erfaring innen barn og ungdomsidrett. Vi ønsker å skape en interesse for idrett generelt og ønske om å fortsette/begynne med organisert idrett i fremtiden.


UTSTYR:
Idrettslagene låner ut nødvendig utstyr som trengs for å gjennomføre aktiviteten. Deltagerne må selv forsørge treningsklær, svømmeklær, men får låne fotball, tennisracket, skøyter, hjelm osv.


GJENNOMFØRING:

Uke

Idrett
 Ukedag

41- 47

Fotball

Fredag

48 - 3

Turn


Fredag
4 - 10Ishockey
Fredag
11 - 17Svømming
Fredag
18 - 23Tennis
Torsdag

Vi henter barn med minibuss på følgende skoler: Mellom-Nes, Billingstad, Hvalstad, Hofstad og Vettre. Barna hentes så fort som mulig etter skoleslutt, men noe venting må påberegnes. Aktiviteten er ferdig kl. 16:00

Barna vil prøve hver idrett over en periode på 5-6 uker. Idrettene de får prøve er Fotball, Ishockey, Svømming, Turn og Tennis.


Økten starter med en rolig stund med matpakke, lekser og frilek ca. 30-60 min. Videre vil barna få 60-90 min med idrettsaktivitet.

Vi tilbyd 1 dager pr. uke fra Uke 41 til skoleslutt (Følger skoleruten i forhold til fridager), i det fleste uker vil IFO være fredager, men noen uker før og etter jul blir det torsdager. 


Vi har plass til 32 barn.

Barna hentes av foreldre etter endt aktivitet der aktiviteten gjennomføres.


BETALING:

HOLMEN IFO koster ca. 1500 kr. pr. mnd. Avgiften pr. måned avhenger av antall dager i måneden vi har aktivitet. Deltagelse er en abonnementsordning med trekk den 1 hver måned. Oppsigelsestid er 2 måneder gjeldene fra 1. hver måned.

Betalingsplan

Oktober - 1125 | Nov - 1500 | Des - 1125 | Januar - 1500 | Februar - 1125 | Mars - 1500 | April - 1500 | Mai - 1500 | Juni - 750

NB - Oktoberavgiften betales ved påmelding.
Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon