Hexcon 2021

Velkommen til årets Hexcon! 

Påmelding på spill: Her betaler du for å delta. I tillegg kan du melde deg på spill, det gjør du på hexcon.no. Der finner du også mer informasjon om festivalen.

Korona: Hvis (mot formodning) pandemien blusser opp igjen og vi må avlyse, vil vi refundere deltageravgiftene til alle. Hvis du selv velger å ikke komme (f.eks. fordi du har blitt syk)  vil vi refundere deltageravgiften din. Ta kontakt med komiteen (hexcon@hexcon.no) i så fall.

Hvis vi får vite etter Hexcon at noen av deltagerne var smittet av korona under festivalen vil vi informere alle som har oppgitt e-post-adresse eller telefonnummer.

Prisøkning: Hexcon har gått med underskudd de siste åra, så vi har valgt å øke prisen for de som har råd til det. Hvis du heller ønsker å betale prisen fra i fjor kan du gjøre det. Den eneste forskjellen mellom de to alternativene er prisen.

Medlem av Hexagon? Hvis du har betalt medlemskap i Hexagon i 2021 får du 50 kr i rabatt på prisen. Er du i tvil om du har betalt, ta kontakt (hexcon@hexcon.no) så kan vi sjekke.


 

Registreringsskjema

Fornavn
 *
Etternavn
 *
E-postadresse
Klasse/kategori
 *
Mobil
Vi ber om fødselsdato og adresse fordi vi trenger det for å få pengestøtte fra Hyperion (https://n4f.no/)
Fødselsdato
 *
Adresse
 *
Postnummer
 *
Poststed
 *
Vi sender ut nyhetsbrev på e-post noen få ganger i året. Kryss av hvis du vil stå på adresselista.
 *