Læring og mestring 2023

Velkommen til årets konferanse:
Fag og erfaring for økt helsekompetanse og livskvalitet


Du melder deg på ved å registrere deg i skjemaet under. 

Påmelding er bindende. Betaling skjer ved påmelding. Vi gjør oppmerksom på at prisene er eksklusiv mva. (25%).

Les mer om konferansen og prekonferansen på mestring.no

Vi tilbyr tre prekonferanser: 

  • Digitale løsninger - hva, hvordan, når?
  • Erfaringssamling SMIL
  • Erfaringssamling Starthjelp

Vi gjør oppmerksom på at det er et begrenset antall plasser på hver prekonferanse.

Ønsker du å delta med poster, les mer her.


Praktisk informasjon

Overnatting:

For overnatting på konferansehotellet (Scandic Hotell St. Olavs plass) er det rabatterte priser i forbindelse med konferansen. Ta direkte kontakt med hotellet og oppgi bookingkode BOSL211123.

Tellende timer: 

Konferansen arbeider med å få godkjent tellende timer for gjeldende profesjonsforbund:

  • Fellesorganisasjonen - FO
  • Norsk Fysioterapiforbund
  • Norsk Psykologforening
  • Norsk Sykepleierforbund - NSF

Brukerrepresentanter og erfaringskonsulenter:

Vi ønsker å legge til rette for brukerdeltakelse på våre arrangementer. Brukerrepresentanter og erfaringskonsulenter får halv pris på deltakelse på både konferanse og prekonferanse, ta kontakt på post@mestring.no for rabattkode og oppgi hvilken brukerorganisasjon/arbeidssted du er tilknyttet til.

For personer som ikke er tilknyttet en brukerorganisasjon/arbeidssted som dekker konferanseutgifter, kan dere søke om å få dette dekket av oss. Send en e-post til post@mestring om dette gjelder deg.


Vi gjør oppmerksom på at arrangementet i sin helhet kan bli avlyst dersom det blir for få deltakere. 

 

Registreringsskjema

Fornavn
 *
Etternavn
 *
Arbeidssted/organisasjon
 *
Tittel/rolle
 *
E-postadresse
 *
Billettype
 *
Mobil
 *
Allergier/mathensyn
Annet (spesifiser)
 *
Det vil bli tatt bilder underveis i konferanse/prekonferanse til bruk i formidling av arrangementet på mestring.no og sosiale medier. Dersom du ønsker å reservere deg mot å bli tatt bilde av, ta kontakt på post@mestring.no.
Kampanjekode
 
Betalingsmetode
 *
 *
Ja, jeg samtykker at Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse kan behandle mine personopplysninger. Jeg er kjent med at jeg når som helst kan trekke mitt samtykke.