Helgekurs i bridge for litt øvede spillere

Kurset går lørdag og søndag fra 11:00 til 16:30.

I kurset "Litt øvet" jobber vi med grandsystemet og trener på ulike sider ved det. Vi jobber videre med innmeldinger og opplysende doblinger, som gjør at vi kan være med i meldingsforløpet selv om motparten åpner. Vi jobber med sperreåpninger og soneforhold, som er en essensiell del av bridgen. Vi jobber også med Halles 2 kløver-åpning og slemnivå, slik at vi vet hvordan vi skal håndtere særskilt sterke kort.

Til slutt lærer vi også om kontrollmeldinger (cuebids) som hjelper oss å melde slem, og vi jobber med prinsipper innenfor spilleføring.

 

Registreringsskjema

Olav
 *
Wiik Hansen
 *
E-postadresse
Klasse/kategori
 *
92883270
 *
 *