Ny havbruksteknologi

Alt ligger til rette for at Norge kan bli verdensledende innen havbruksteknologi for bærekraftig vekst. Stiim Aqua Cluster og Norsk Industri arrangerer 16. og 17. november den nasjonale konferansen "Ny havbruksteknologi - lukket produksjon i sjø og havbruk til havs" for å sette søkelyset på innovasjon, vekst og verdiskaping innen den blå økonomien. 


Norge har en formidabel kystlinje på omtrent 100.915 km og er verdensledende innen både oppdrett av laks og offshoreteknologi. 

En satsing på eksponert havbruk og lukket oppdrett i sjø åpner nye arealer for bærekraftig matproduksjon, gir vekstmuligheter for norsk industri og nye arbeidsplasser.  

Næringslivet har ambisjoner og vilje til kompetanseoverføring, og verdiskapingspotensialet er stort.  

På konferansen møtes ekspertisen fra havbruksnæringen, industri, forskningsmiljø og politikk til felles mønstring med fokus på vekstpotensialet i havnæringene.


Konferanseprogrammet starter tirsdag 16. november kl. 09:00  og avsluttes 17. november etter lunsj kl. 13:30  


PRIS: 2500,- kr (eks mva) for medlemmer i Stiim og 3200,- (eks mva) for ikke-medlemmer 

Prisene inkluderer deltakelse på konferansen 16. og 17. november, lunsj begge dagene og middag 16. november.

Detaljert program for konferansen publiseres på Stiims nettsider www.stiimaquacluster.no når dette er klart. 


Stiim, Norsk Industri og øvrige samarbeidspartnere tar alle Covid 19-forholdsregler før årets konferanse og samarbeider tett med helsemyndighetene.  Arrangementet vårt vil være i tråd med retningslinjene både når det gjelder antall deltakere og øvrige anbefalinger. Vi er derfor sikre på at alle skal få en fin og trygg opplevelse.  

Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon