Haustmøte 2022

Norges Fjordhestlag ynskjer alle våre medlemmer hjarteleg velkomne til Haustmøtet 2022,

 4.-6. november på Scandic Kokstad i Bergen.

Møteleiar er Bjørn Vollstad. 


Fullstendig program finn du på våre nettsider www.fjordhest.no


Den praktiske delen laurdag skjer i ridehallen på Stend vgs, om lag 10 minutt å køyre frå hotellet. Vi ber deg huke av om du har transport sjølv eller ikkje, slik at vi veit kor mange vi treng å skaffe skyss til.

 

Registreringsskjema

Fornavn
 *
Etternavn
 *
E-postadresse
 *
Klasse/kategori
 *
Mobil
Allergiar eller andre behov
For dobbeltrom: kven skal du bu på rom med?
 *