Haustfest Voss Folkehøgskule 2021


Velkomen til Haustfest på Voss folkehøgskule 2021


Tida går raskt, elevane har vore på skulen i sju veker ! Vi gler oss til å møte foreldre/foresatte på Haustfest på Voss folkehøgskule, ein stolt tradisjon. Haustfesten er Lørdag 30. oktober her på  Voss folkehøgskule.

Ein knyter sterke band til dei ein går på folkehøgskule saman med, har mange fine opplevingar og lærer mykje. 

Dette vil vi dele med dykk foreldre/foresatte! Det blir åpen skule, treff med linja, foredrag, festmiddag og festprogram. Ikkje minst vil du få treffe alle elevane og dei ansatte ved skulen. 


Program Haustfest Lørdag 30. oktober


12.00 – 14.00                  Åpen skule, kaffe og litt å bite i

14.00 – 15.30                  Inspirasjon – foredrag for elever og gjester

16.00 – 17.00                  Linjetreff. På klasserommene.

17.30                               Festmåltid. Tradisjonsmat fra Voss.

20.00                               Festprogram med flotte innslag frå elevane! 

 

Gjerne påmelding innan fredag 22. oktober. Dette er til stor hjelp i planlegginga. 

Me planlegg for 1-2 deltagare pr elev, ta gjerne kontakt med skulen om det er behov for fleire på 56 52 90 40. 

Det er i år 128 elevar ved skulen, slik at det er fysisk begrensing for antall seter. 


Det er ikkje åpent for overnatting på skulen, men det er gode overnattingsstader i nærleiken. 

Vi legg ut informasjon her om haustfest etterkvart https://www.facebook.com/Vossfolkehogskule

Prisar:

Pris kr 325 for vaksen 


 

Registreringsskjema

Fornavn
 *
Etternavn
 *
E-postadresse
 *
Klasse/kategori
 *
Mobil
 *
Antall som kommer
kommentar
 *