Grunnkurs for sjømannsleger 20-22 juni 2023


Kurset er godkjent av Sjøfartsdirektoratet og gir nødvendig kompetanse til å søke godkjenning som sjømannslege. Søknadsprosedyre for å bli godkjent sjømannslege finner du på Sjøfartsdirektoratets sider. www.sjofartsdir.no         


Kurset er godkjent av Den norske legeforening. med følgende: 

ALLMENNMEDISIN  25 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i maritim medisin til videre- og etterutdanningen (forlengelsen av retten til tilleggstakst).

SAMFUNNSMEDISIN: 25 timer som valgfritt kurs for leger i  spesialisering og spesialistenes etterutdanning

ARBEIDSMEDISIN 25 timer som valgfritt kurs for leger i  spesialisering og spesialistenes etterutdanning

 


For mer info se: NSMDM.no

I tillegg til 3 dagers undervisning er det forarbeid med innlevering av en forhåndsprøve.


Generelle info ang påmelding:

Ved påmelding sendes det ut en bekreftelse på epost, denne bekreftelsen inneholder også linker til kursmateriell (kompendium, timeplan og forhåndsprøve) og blir sendt straks påmeldingen er mottatt.


Generelle påmeldings regler:


Endelig kursprøve er en «multiple choice test» som avholdes på kursets siste dag. Vi bruker en digital platform som heter Flexiquiz.  Link til denne prøven sendes på epost siste kursdag.  .  Du må ha med egen laptop/PC eller tablet/IPad for å kunne utføre prøven


Ved avmeldingen inntil 30 dager før arrangementet refunderes hele kursavgiften.

Ved avmelding etter dette refunderes 50 % av kursavgiften. 

Sykdom hos deltagere gir ikke grunn til refusjon, reglene ovenfor gjelder.

En betalt plass kan selvfølgelig benyttes av andre fra samme firma/organisasjon, men gi beskjed til oss om dette i god tid.

Vi tar forbehold om avlysning ved for få deltakere.

 Avmeldinger sendes pr e-post til Anne Gurd Lindrup aeup@helse-bergen.no 

Praktisk informasjon
Startdato: 20.06.2023 kl. 08:00
Sluttdato: 22.06.2023 kl. 16:15

Sted:
Radisson Blu
Dreggsallmenningen 1
Bergen
5003

Legg til i kalender
:
Kontaktinformasjon:
Anne Gurd Lindrup
Telefon: kontor: 55973419
Anne.Gurd.Lindrup@helse-bergen.no