Grunnkurs for sjømannsleger 8 - 11 februar 2022

Digitalt Grunnkurs for sjømannsleger  8 - 11 februar 2022

Kurset er godkjent av Sjøfartsdirektoratet og gir nødvendig kompetanse til å søke godkjenning som sjømannslege. Søknadsprosedyre for å bli godkjent sjømannslege finner du på Sjøfartsdirektoratets sider. www.sjofartsdir.no         


Kurset er godkjent av Den norske legeforening: 

ALLMENNMEDISIN  25 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i sjømannsmedisin til videre- og etterutdanningen.

SAMFUNNSMEDISIN: 25 timer som valgfritt kurs for leger i  spesialisering og spesialistenes etterutdanning

ARBEIDSMEDISIN 25 timer som valgfritt kurs for leger i  spesialisering og spesialistenes etterutdanning


For mer info se: NSMDM.no

I tillegg til 4 dagers undervisning er det forarbeid med innlevering av en forhåndsprøve.

Kompendium, timeplan og forhåndsprøve blir tilsendt på epost straks påmeldingen er mottatt.

Generelle info ang påmelding:

Ved påmelding sendes det ut en bekreftelse, som inneholder en del informasjon og materiale til obligatorisk forberedelse.


Generelle påmeldingsregler:

Ved påmelding sendes det ut en bekreftelse, som inneholder informasjon og materiale til obligatorisk forberedelse.


Det er en del forhold som må være på plass før deltagelse på digitalt kurs:


  • Tilgang på lap top/pc med kamera og mikrofon. Kameraet skal stå på under kurset. Det er fint om du tester at lyden er god i forkant, slik at du evt. kan endre innstillinger og utstyr før kurset starter dersom du har dårlig lydkvalitet. Vi erfarer at det er best å bruke hodetelefoner.
  • Tilfredsstillende nett-tilgang, slik at det er mulig å delta på digitalt kurs med godt nok bilde og lydkvalitet
  • Tilgang på smart telefon slik at en kan være med å stemme underveis i kurset.
  • Mulighet for å delta på kurset fra et skjermet sted uten forstyrrelser fra for eksempel familie eller jobb. Å sitte på offentlig sted er ikke egnet, både på grunn av støy og på grunn av temaer som blir diskutert.
  • Du må sitte alene under deltagelsen, du kan ikke gjennomføre kurset sammen med en gruppe i et felles lokale.
  • Eksamen blir gjennomført umiddelbart etter kurset. Link til eksamen sendes på epost, alle hjelpemidler er tillat under eksamen. Det er satt av 60 minutter til eksamen. Kamera skal stå på under eksamen.

Avmelding:

Ved avmeldingen inntil 30 dager før arrangementet refunderes hele kursavgiften.

Ved avmelding etter dette refunderes 50 % av kursavgiften. 

Sykdom hos deltagere gir ikke grunn til refusjon, reglene ovenfor gjelder.

En betalt plass kan selvfølgelig benyttes av andre fra samme firma/organisasjon, men gi beskjed til oss om dette i god tid.

Vi tar forbehold om avlysning ved for få deltakere.

 Avmeldinger sendes pr e-post til anne.gurd.lindrup@helse-bergen.no

Praktisk informasjon
Startdato: 08.02.2022 kl. 08:00
Sluttdato: 11.02.2022 kl. 16:00

Sted:
Digitalt

Legg til i kalender
:
Kontaktinformasjon:
Anne Gurd Lindrup
Telefon: 55973419
Anne.Gurd.Lindrup@helse-bergen.no