Grunnkurs Petroleumsleger 15.-16. november 2022

Sertifiseringskurs petroleumsleger.


Kurset er godkjent av Helsedirektoratet

Kurset er godkjent av Den norske legeforening med tellende timer/poeng:

Allmennmedisin: 30 timer valgfrie kurspoeng til videre og  etterutdanning.

Arbeidsmedisin: 19 timer valgfritt kurs for leger i spesialisering og for spesialistenes etterutdanning.

Samfunnsmedisin: 27 timer valgfritt kurs for leger i spesialisering og for spesialistenes etterutdanning.


Kurset er satt sammen av tre deler

Del 1: Forhåndsarbeid, forberedelse av 3 kasus og innsending av multiple choice test (Forhåndsprøve)

Kurset forutsetter forberedelse før kursstart med ca. 11 timer. 

Jeg gjør oppmerksom på at forhåndsprøven må besvares og sendes inn før kursstart. 

Svarfristen er satt til 2. november 2022 og sendes til: anne.gurd.lindrup@helse-bergen.no

Del 2: 2 dagers kurs (16 timer a 45 minutter).                           

Vedlagt finner du en link til timeplan, forhåndsprøve og kompendie.  I kompendie finner du en leksjonsoversikt, denne gir deg en oversikt over fordelingen av undervisningen. Hjemmearbeid, forelesninger og plenumsdiskusjoner.

I kap. 11 i kompendiet finner du tre kasus. Denne oppgaven skal ikke sendes inn, kun konklusjonen.   Vær forberedt på å bli plukket ut til å presentere din løsning på kurset - muntlig.

Skjema til bruk ved sertifisering av personer i petroleumsvirksomheten finner du på: http://www.statsforvalteren.no/nb/Rogaland/Skjema/Skjema-for-petroleumsverksemda                 

Del 3: 2 timer kursprøve 

Endelig kursprøve er en «multiple choice test» som avholdes på kursets siste dag. Kursbevis sendes ut dersom kursprøven bestås. Krav for å bestå er 80 % riktige svar. Ved ikke bestått kursprøve gis det anledning til en gang fornyet prøve. Dersom denne ikke bestås, må kurset tas om igjen før man kan framstille seg til fornyet kursprøve.    

Generelle påmeldingsregler:

Ved påmelding sendes det ut en bekreftelse, som inneholder informasjon og materiale til obligatorisk forberedelse.


Det er en del forhold som må være på plass før deltagelse på digitalt kurs:

  • Tilgang på lap top/pc med kamera og mikrofon. Kameraet skal stå på under kurset. Det er fint om du tester at lyden er god i forkant, slik at du evt. kan endre innstillinger og utstyr før kurset starter dersom du har dårlig lydkvalitet. Vi erfarer at det er best å bruke hodetelefoner.
  • Tilfredsstillende nett-tilgang, slik at det er mulig å delta på digitalt kurs med godt nok bilde og lydkvalitet
  • Tilgang på smart telefon slik at en kan være med å stemme underveis i kurset.
  • Mulighet for å delta på kurset fra et skjermet sted uten forstyrrelser fra for eksempel familie eller jobb. Å sitte på offentlig sted er ikke egnet, både på grunn av støy og på grunn av temaer som blir diskutert.
  • Du må sitte alene under deltagelsen, du kan ikke gjennomføre kurset sammen med en gruppe i et felles lokale.
  • Eksamen blir gjennomført umiddelbart etter kurset. Link til eksamen sendes på epost, alle hjelpemidler er tillat under eksamen. Det er satt av 60 minutter til eksamen. Kamera skal stå på under eksamen.

Avmelding:

Ved avmeldingen inntil 30 dager før arrangementet refunderes hele kursavgiften.

Ved avmelding etter dette refunderes 50 % av kursavgiften. 

Sykdom hos deltagere gir ikke grunn til refusjon, reglene ovenfor gjelder.

En betalt plass kan selvfølgelig benyttes av andre fra samme firma/organisasjon, men gi beskjed til oss om dette i god tid.

Vi tar forbehold om avlysning ved for få deltakere.

 Avmeldinger sendes pr e-post til anne.gurd.lindrup@helse-bergen.no

Praktisk informasjon
Startdato: 15.11.2022 kl. 08:00
Sluttdato: 16.11.2022 kl. 16:00
Påmeldingsfrist: 01.11.2022 kl. 09:00

Sted:
Arrangeres digitalt på Zoom

Legg til i kalender
Antall ledige plasser: 18
Kontaktinformasjon:
Anne Gurd Lindrup
Telefon: 55973419
Anne.Gurd.Lindrup@helse-bergen.no
Fornavn
 *
Etternavn
 *
E-postadresse
 *
Fødselsdato (dd.mm.åååå)
 *
Mobil
 *
Privat gateadresse
 *
Postnummer/-sted
 *
Arbeidssted
 *
Adresse arbeidsgiver
 *
Postnummer/-sted arbeidsgiver
 *
Pris
 *
Kommentar
 *