Grunnkurs Petroleumsleger 14.-15. november 2023.


KURSET ER DESSVERRE FULLT.


Kurset er godkjent av Helsedirektoratet.


Grunnkurset er godkjent av Legeforeningen i gammel ordning som valgfritt kurs og emnekurs.

Allmennmedisin: 30 timer valgfrie kurspoeng til videre og  etterutdanning (forlengelse av retten til tilleggstakst).

Arbeidsmedisin: 19 timer valgfritt kurs for leger i spesialisering og for spesialistenes etterutdanning.

Samfunnsmedisin: 27 timer valgfritt kurs for leger i spesialisering og for spesialistenes etterutdanning.


Kurset er satt sammen av tre deler

Del 1: Forhåndsarbeid, forberedelse av 2 kasus og innsending av multiple choice test (Forhåndsprøve) der din konklusjon av kasuistikkene skrives inn.

Kurset forutsetter forberedelse før kursstart med ca. 11 timer. 

Jeg gjør oppmerksom på at forhåndsprøven må besvares og være bestått før korsstart. 

Svarfristen er satt til 30. oktober 2023  


Del 2: 2 dagers kurs (16 timer a 45 minutter).                           

Vedlagt finner du en link til timeplan, forhåndsprøve og kompendie.   

I kap. 5 i kompendiet finner du to kasus. Denne oppgaven skal ikke sendes inn, kun konklusjonen.   Vær forberedt på å bli plukket ut til å presentere din løsning på kurset - muntlig.

Skjema til bruk ved sertifisering av personer i petroleumsvirksomheten finner du på: http://www.statsforvalteren.no/nb/Rogaland/Skjema/Skjema-for-petroleumsverksemda           

     

Del 3:  Kursprøve - 60 minutter

Endelig kursprøve er en «multiple choice test» som avholdes på kursets siste dag. Vi bruker en digital platform som heter Flexiquiz.  Link til prøven sendes på epost siste kursdag.  

Du må ha med egen laptop/PC eller tablet/IPad for å kunne utføre prøven. Kursbevis sendes ut på epost dersom kursprøven bestås. Krav for å bestå er 80 % riktige svar. Ved ikke bestått kursprøve gis det anledning til en gang fornyet prøve. Dersom denne ikke bestås, må kurset tas om igjen før man kan framstille seg til fornyet kursprøve.    

Generelle påmeldingsregler:

Ved påmelding sendes det ut en bekreftelse, som inneholder informasjon og materiale til obligatorisk forberedelse.


NB! Kurset arrangeres med tilstedeværelse på Radisson Blu på Bryggen i Bergen.


Avmelding:

Ved avmeldingen inntil 30 dager før arrangementet refunderes hele kursavgiften.

Ved avmelding etter dette refunderes 50 % av kursavgiften. 

Sykdom hos deltagere gir ikke grunn til refusjon, reglene ovenfor gjelder.

En betalt plass kan selvfølgelig benyttes av andre fra samme firma/organisasjon, men gi beskjed til oss om dette i god tid.

Vi tar forbehold om avlysning ved for få deltakere.

 Avmeldinger sendes pr e-post til anne.gurd.lindrup@helse-bergen.no

Praktisk informasjon
Startdato: 14.11.2023 kl. 09:00
Sluttdato: 15.11.2023 kl. 16:00
Påmeldingsfrist: 29.09.2023 kl. 16:00

Sted:
Radisson blu
Dreggsallmenningen 1
Bergen
5003

Legg til i kalender
:
Kontaktinformasjon:
Anne Gurd Lindrup
Telefon: 55973419
Anne.Gurd.Lindrup@helse-bergen.no