Grønn havnesafari

Grønn havnesafari


Stavangerregionen Havn og Grønn by inviterer til Grønn havnesafari onsdag 19. oktober. Tema for møtet er havnens rolle i arbeidet med grønn omstilling, med både interessante innlegg og befaring på programmet.


Arrangementet gir en innføring i havnens sirkulære historie og framtid, sjøveiens rolle i den grønne omstillingen, og den omfattende elektrifiseringen som foregår akkurat nå. Det blir også en statusoppdatering på sjøbuss-prosjektet og viktigheten av offentlig/privat samarbeid. Arrangementet avsluttes med guidet busstur fra vestre til østre havn; strekket Bjergsted til Bekhuskaien.


Dagen starter med frokost i første etasje, i Skur 6, Strandkaien 61. Skur 6 er Stavangerregionen Havns verksted, og det oppfordres derfor til å kle seg etter forholdene.  


På grunn av at møtet skal holdes innenfor et ISPS-område (international Ship and Port Facilities Security Code), er det viktig at alle som vil delta registrerer seg med korrekte opplysninger. 


Stavangerregionen Havn IKS (SRH) eier og driver havneanlegg i kommunene Stavanger, Sola og Randaberg. Havnen har 55 000 årlige anløp, over 5300 meter kailinje og 750 000 m2 landareal. Stavangerregionen Havn jobber for å fremme sjøtransport og legge til rette for effektiv, sikker og miljøvennlig drift.

 

Program:

 

08.00 Frokost og mingling

08.25 Velkommen v/havnedirektør Magne Fjell

08.30 Havnens sirkulære historie og framtid v/arealutvikler Hilde Frøyland

08.45 Sjøveien er miljøveien v/forretningsutvikler Eivind Hornes

09.00 Elektrifisering v/ teknisk sjef Åsta Vaaland Veen

09.15 Sjøbuss og offentlig/privat samhandling i byutviklingen v/Kristin Gustavsen, CID og daglig leder Stavanger Sentrum AS

09.30 Pause

09.45 Guidet busstur fra vestre til østre havn


Arrangementet avsluttes 10.30


Tid: 19. oktober, 08.00 – 10.30

Sted: Skur 6, Strandkaien 61, 4005 - havnens verksted på kaien

Pris: 400,- (ikke partner i Grønn by), 300,- (partner i Grønn by), 200,- (student)


 

Registreringsskjema

Fornavn
 *
Etternavn
 *
E-postadresse
Klasse/kategori
 *
Mobil
 *