Kom vil I høre en vise om Gjest!

16.-18. september 2021, Sogn Folkemuseum, Kaupanger

Foredrag, song i grupper, jubileumsmiddag og jubileumsfest

Norsk kvedarforum, i samarbeid med Sogn Folkemuseum

Program

Fredag 16.09.22, De Heibergske Samlinger - Sogn Folkemuseum , Kaupanger

  kl. 17.00 Registrering

  kl. 17:30 Om Gjest Bårdsen. Innleiing ved Judith Vestreim. Avspeling av kjelder, litt om visene si utbreiing, ulike melodiar, historie osb.
  kl. 18:30 Fellessong. Vi syng Gjest Bårdsen-viser.
  kl. 19.30 Kveldsmat. Museets legendariske potetsuppe.
kl 20.30 Kveldssete og sosialt samvær. Songen går frå kvedar til kvedar.

Laurdag 17.09.22:

kl 09.30 Oppmøte og morgonsong.
kl 10.00 Song i grupper. Tre grupper.
  kl 12.00 Lunsj (brødmat)

  kl 13.00 Song i grupper held fram

  kl 15.00 Innlegg ved Yngve Nedrebø. Historikar og Gjest B-formidlar
  kl 15.45 Pause

  kl 16.00 Kulturinnslag ved kulturskulen i Sogn .

  kl.16.15 Spørsmål og avrunding Ynve Nedrebø.


Pause


kl 19.00 Jubileumsmiddag og jubileumsfest.Sundag 18.09.22:

  kl. 09.30 Morgonsong, info og kaffe.
  kl. 10.00 Repetisjon i grupper.
  kl. 11.00 Tur til Sogndalsfjørao og Gjest Bårdsen- huset. Kaffe og skillingsbollar i tunet på Vestrheim.

  kl. 13.00 oppsummering og avslutning i Vestrheim.


13.30 - SluttDette er ei programskisse og det vil heilt sikkert bli endringar ettersom planlegginga av seminaret held fram.SEMINARET ER STØTTA AV NORSK KULTURRÅD 


Helsing seminargruppa ved Judith Vestreim, Bjørn Sigurd Glorvigen, Eli Storbekken, Halvor Håkanes og Veslemøy Fjerdingstad.

Spørsmål om påmelding til kvedarforum@gmail.com eller Bjørn Sigurd Glorvigen, Tlf 46405644. Kontaktperson lokalt er Judith Vestreim Telf: 94433996.

Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon