Treningsavgift sommer 21

Medlemsavgifter og treningsavgifter for 2021:
Rekrutter 6-9 år, født 2012-2015: Medlemsavgift kr. 250,- per kalenderår og  treningsavgift kr. 500,- per semester
Aspiranter 10-12 år, født 2009-2011: Medlemsavgift kr. 250,- per kalenderår og treningsavgift kr. 1.000,- per semester
Ungdom 13-15 år, født 2006-2008: Medlemsavgift kr. 250,- per kalenderår og treningsavgift kr 1.500,- per semester
Jr/Sr 16-22 år, født 1999-2005: Medlemsavgift kr. 250,- per kalenderår og treningsavgift kr 2.000,- per semester

Søskenmoderasjon: Man betaler full pris for eldste barn og deretter versjonen med søskenmoderasjon for resten av søsknene. Disse er da rabattert med 25%.

Vi bruker fortsatt deltaker.no for betalinger foreløpig da dette forenkler prosessen for oss.
Fyll inn skjemaet, bekreft og betal, og velkommen til nok et semester med friidrett i GFIK.

Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon