Generell Friidrett utendørs 2021

TRENINGSTIDER:

Utøver f. 2011:

Generell friidrett tirsdag og torsdag kl.17:00 til 18:30. 

Først gang på Nadderud Stadion 20. april 2021.

--

Utøvere f. 2010:

Generell friidrett mandag og onsdag kl. 17:00 til 18:30. 

Første gang på Nadderud Stadion 19. april 2021.

--

Utøvere f. 2009:

Generell friidrett tirsdag og torsdag kl. 17:00 til 18:30. 

Første gang på Nadderud Stadion 20. april 2021. 

--

Utøvere f. 2008:

Generell friidrett mandag og onsdag kl. 17:00 til 18:30.

Første gang på Nadderud Stadion 19. april 2021. 

--

Utøvere f. 2007:

Rekrutt sprint, lengde, tresteg, hekk, hopp og distanse (tidligere Generell friidrett) mandag, onsdag og torsdag fra kl. 18:30 til 20:00 og søndag fra kl.11:00-12:30.

Første gang på Nadderud Stadion 19. april 2021. 

--

** Merk at treningslokasjon og tid kan endres. 

** Vi mangler trenere for Generell Friidrett f. 2011. Dersom det er noen friidrettskompetente foreldre som ønsker å ta ansvaret, ta kontakt på friidrett@tyrving.no.


Covid-19

Grunnet Covid-19 er det fortsatt usikkerhet knyttet til organiseringsform. Det er i skrivende stund kun lov til å ha 10 deltagere i hver gruppe. Vi håper at det ved oppstart igjen er lov til å organisere aktivitet i grupper på minimum 20 deltagere. Uansett hvilke tiltak som gjelder eller ikke, vil vi be alle om å oppgi skolekretser, for å kunne dele gruppene opp deretter. Dersom det er flere en 20 som melder seg på, vil vi splitte trenerteamet til gruppen slik at de får hver sin gruppe.

BETALINGSINFORMASJON

Treningsavgiften er fra april til oktober og betales ved påmelding via deltager.no. Treningsavgiften dekker treningstilbudet uavhengig av antall treninger, startkontingenter i de fleste stevner (ikke gateløp). Utøvere som er med i Tyrvings friidrettsgruppen for første gang har inkludert i treningsavgiften Tyrving genser som kan hentes i Tyrvingbutikken (åpen sporadisk, annonseres på tyrving.no/f). 

Medlemskontingent for for kalenderåret 2021 er på 350,- (opp til 16 år) og kommer i tillegg til treningsavgiften. 


LISENS:

Utøvere må fra det året de fyller 13 år i tillegg ha friidretts lisens, som de selv må kjøpe via denne linken: https://www.friidrett.no/mosjon/lisens/ 


VÅRE TRENERE:

Trenere i Tyrving er stort sett tidligere friidrettsutøvere med stor nasjonal og internasjonal erfaring. Våre trenere er pliktige til å levere gyldig politiattest. 


FORPLIKTELSER/DUGNAD:

Tyrving er en foreldredrevet klubb, og vi er avhengig av at foreldrene bidrar, og sammen er vi en kraftfull ressurs. Vår filosofi er at foreldre skal oppleve det som meningsfylt og trivelig å bidra. Vi prøver å fordele oppgaver etter interesse og kapasitet, og forventer at foreldrene stiller når vi skal gjennomføre våre dugnader, primært i forbindelse med stevner. 

For utendørssesongen er det planlagt følgende stevner og dugnader: 

  • "Vår-slipp" løpsstevne (04.05)
  • Oslo Sportslager Tyrvinglekene (11.-13.06)
  • Oslo Sportslager Tyrvinglekene 10.12 år (18.-20.06)
  • Høstserien (07., 08. og 15.09)
  • Klubbhusdugnad (mai, dato kommer) 
  • Stadiondugnad (september/oktober, flytting fra Nadderud til Rud)

Informasjon og påmelding om dugnad og stevner vil bli sendt ut rett over påske. Det er avgjørende for å sikre driften av klubben, samt gjennomføring av Tyrvings arrangementer at vi har nok frivillige. 


KONTAKTINFORMASJON:

Kontakt oss gjerne på tlf. 480 77 566 eller e-post: friidrett@tyrving.no 


Velkommen til friidrettstrening i Tyrving! 


 

Registreringsskjema

Utøvers fornavn
 *
Etternavn
 *
Adresse
 *
Postnummer og sted
 *
Fødselsdato (dd.mm.åå)
 *
Skolekrets
 *
Treningsgruppe
 *
E-postadresse foresatt 1
 *
Gjenta e-post
 *
E-postadresse foresatt 2
Mobil foresatt 1
 *
Mobil foresatt 2
Mobil utøver
Annet/kommentar
 *
 *