Generasjonsskiftekurs i Østfold

Vi ønsker at alle skal få et godt generasjonsskifte på sin gård. Det er ofte mange involverte i en eierskifteprosess, og det er vanskelig å gjøre alle til lags, men med gode forberedelser og åpen og inkluderende dialog, ligger det godt til rette for et vellykket skifte.

Derfor arrangerer Østfold Bondelag kurs for dere som er på tur inn i næringa, på tur ut av næringa, eller på annen måte er involvert i en gårdsoverdragelse. Mange er usikre på OM det er noen i familien som ønsker å overta eller HVEM som er mest aktuelt. Dette er kurset også for dere.


Advokat Jan Bangen og rådgiver Martin Johnsbråten fra Norges Bondelag vil stå for det faglige innholdet. 


Temaer som blir behandlet på kurset:

  • Menneskelige aspekter ved eierskifte
  • Arverett
  • Ektefelle / samboere - rettsforhold
  • Odel og konsesjon
  • Overgangsfasen (forberedelse og overføring) 
  • Virksomhetsoverdragelse - skatte og avgiftsmessige konsekvenser
  • Organisasjons - /selskapsform
  • Regnskap, skatt og avgift
  • Pensjoner og trygderettigheter


Sammen vil vi bidra til gode eierskifter i landbruket!


Kurset blir på Østgaard i Halden 11. februar og 12. februar. Det starter kl. 10 lørdag og avsluttes kl. 15 søndag. Det er ikke overnatting. Erfaring fra tidligere kurs viser at deltakere der flere fra familien kommer sammen, opplever større utbytte av kurset. Vi oppfordrer til at begge generasjoner deltar, og begge parter i hver generasjon, gjerne også søsken. På dette kurset får medlemmer* i Norges Bondelag en prisfordel.


*Dersom du ikke er medlem, men ønsker å melde deg inn i Norges Bondelag og få rabatten, kan du sende beskjed til medlem@bondelaget.no eller meld deg inn direkte her: https://www.bondelaget.no/bli-medlem/


Påmeldingen er bindende.

Som deltager på møter, kurs og/eller seminarer i vår regi, lagres personinformasjon for administrasjon og evt. fakturering av kursavgift og/eller andre kurskostnader. Bondelaget videreformidler bare relevant informasjon om arrangementet til hotell og arrangementssteder, som for eksempel deltagerliste og opplysninger om matallergi m.m. Les mer om personvern i Bondelagets personvernerklæring her.

 

Registreringsskjema

Antall
 *
Fornavn
 *
Etternavn
 *
E-postadresse
 *
Klasse/kategori
 *
Mobil
 *
Oppgi navn på de(n) andre fra familien, så vi vet hvem du deltar sammen med
Andre opplysninger (feks matallergier og andre hensyn)
Jeg godtar at navnet mitt står på deltagerliste som deles ut på kurset
 *
 *
Ved å melde deg på godtar du behandling av dine personopplysninger i henhold til Norges Bondelags personvernerklæring