Avlyst: Generalistmodell for behandling av emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse

Kurset et dessverre avlyst. 

Generalistmodell for behandling av emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse

Velkommen til digitalt kurs om Generalistmodell for behandling av emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse.

Kursdagen gir deg en innføring i Generalistmodellen, «Good Psychiatric Management, GPM» - for behandling av emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse (EUPF), utviklet av John Gundersen.

Generalistmodellen har vist seg å ha god effekt på emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse og står sentralt for å sikre god behandling til flere. Den er basert på individual behandling, er mindre omfattende enn de spesialiserte behandlingsmodellene, og kan dermed være enklere å benytte og implementere. Slik gir den en mulighet til å hjelpe flere med mindre ressurser.

Du får en innføring i de viktigste behandlingsprinsippene i behandlingen av emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse. 

Du lærer mer om:

  • Patologiforståelse og etablerte terapeutiske metoder
  • Terapeutiske rammer og prinsipper
  • Håndtering av kriser og suicidalitet
  • Betydningen av team, kollegial veiledning og håndtering av motreaksjoner.

Målgruppe:

Kursets innhold er tilpasset psykoterapeuter som jobber med pasientgruppen og som ønsker å forbedre sin faglige kompetanse og øke sin trygghet i terapeutrollen. Du er også velkommen til å delta dersom du er spesielt interessert i temaet.

Dato: 11. oktober 2023 (Avlyst)

Pris: 1 800,-
Student/Ufør: 350,-

Gruppe med over 10 personer? Kontakt oss for mer informasjon om rabatt: [email protected]

Digital kurstilgang gir deg muligheten til å følge kurset direkte og delta i dialog via chatfunksjonen. Opptak blir ikke tilgjengelig i etterkant av kurset.
Kurset er godkjent som 6 timer i spesialistenes etterutdanning av Den Norske legeforening og det er søkt godkjenning som 6 timer videreutdanning av Norsk Psykologforening.

Betaling:

Velg mellom kortbetaling eller faktura. Ved fakturering påløper et fakturagebyr på 150,-.

Ønsker du faktura til helseforetak tilknyttet Helse Sør-Øst? NB: Gjelder kun offentlige helseforetak.
Klikk her for påmelding med faktura innen Helse Sør-Øst

Student? Motta rabattkode ved å send oss kopi av studentbeviset ditt og om du skal være med en eller begge kursdagene til [email protected]


 

Registreringsskjema