Konferansen Frivillighet og aktivitet i eldreomsorg

Velkommen til konferansen Frivillighet og aktivitet i eldreomsorg

Arrangør: Verdighetsenteret


9. og 10. november møtes vi til to begivenhetsrike dager på Thon hotel Opera, sentralt plassert ved Oslo Sentralstasjon og like ved Oslos verdensberømte opera. Det blir aktuelle foredrag, og opplegg for å fremme nettverksbygging og erfaringsutveksling.


Målgruppen er både tidligere og nåværende deltakere på etterutdanningen Frivillighetskoordinering - eldreomsorg, og andre med interesse for samspillet mellom offentlig og frivillig sektor på eldrefeltet. Vi henvender oss både til ansatte/ledere i omsorgssektoren, frivilligsentraler og frivillige organisasjoner.Foreløpig program


Vi jobber for å få på plass et relevant og inspirerende program for konferansen. Nye navn vil tilføres programmet etter hvert som det blir klart. Med forbehold om endringer.


Før kroppen blir til støv

– Trond Viggo Torgersen i samtale med Mari Garås Monsson


Alle frykter det uunngåelige – alderdom, sykdom og død. Men hva skjer egentlig i kroppen når vi blir eldre? Og hva kan vi gjøre for å forsinke utviklingen?

Det har gått førti år siden Kroppen ble vist på NRK, en serie der Trond-Viggo fortalte barna litt for mye om kroppen, mens foreldrene rødmet. Høsten 2021 ga han ut boka Kroppen for voksne, som også ble en stor suksess – noe som tyder på et stort behov for helseopplysning.

På konferansen møter Trond-Viggo den litt yngre journalisten og radioprofilen Mari Garås Monsson til samtale, og vi kan love en ettertenksom og morsom opplevelse om det gode liv som senior!


Musikk, demens og livskvalitet

Innlegg fra musikkterapiforskerne Kristi Stedje og Kjersti Johansson som har forsket på Demenskoret på NRK. de vil ta utgangspunkt i forskningen på Demenskoret, og vil sette det i perspektiv med den større Homeside-studien.

Homeside-studien er et stort internasjonalt forskningsprosjekt, forankret på Norges Musikkhøgskole, som retter seg mot personer med demens som bor hjemme, og deres pårørende. Studien undersøker om det å gjøre enten musikkaktiviteter eller leseaktiviteter sammen kan ha en positiv effekt på helse, livskvalitet og symptomer på demens.


Innovasjon i omsorg – ti år etter

Kåre Hagen er leder ved Senter for velferds- og arbeidslivs-forskning ved Oslo Met. Han har ledet forskning og utviklingsarbeid på en rekke områder innen velferdsfeltet, blant annet arbeidet med den offentlige utredningen Innovasjon i omsorg, som stortingsmelding 29 – Morgendagens omsorg bygger på. Han kommer til konferansen for å snakke om Innovasjon i omsorg ti år etter. Hva var visjonene for 10 år siden? Hvor er vi i dag? Og hva er veien videre?


Frivillighet som beveger samfunnet

Frivillige og ledere fra Manglerud Gård treffsenter, den skeive kunstnerorganisasjonen Pride Art og kvinnekollektivet Sfinxa gikk i vår inn i et samarbeid. Utstillingen "Skape(t)" er den første som viser den norske skeive historien gjennom kunsten. I denne panelsamtalen handler det om betydningen av menneskemøter for å endre holdninger, og hvordan vidt forskjellige frivilliggrupper har funnet sammen på tvers av kjønn, alder og identitet. Panelet diskuterer om dette kan skape varige endringer i holdninger hos enkeltpersoner, lokalsamfunnet og institusjonene, og kanskje til og med redde liv.


Deltakere:

Frederick Nathanael, leder for Pride Art

Edith Cecilie Loftheim, leder for Manglerud gård treffsenter for eldre 60+

Inge Ås, kvinnekollektivet Sfinxa

To frivillige fra Manglerud Gård og Pride Art


Implementering av Modell for frivillighet i Velferd

I Asker kommune har de utviklet en modell for samarbeid med frivillige, basert på modell benyttet i Drammen, som ble utviklet i samarbeid mellom Drammen kommune og Verdighetsenteret. I løpet av 2023 har de arbeidet med implementering av modellen, med et spesielt fokus på hvordan få til et godt samspill med frivilligheten i Hjemmetjenesten. Det er ansatt to rådgivere med arbeidsoppgaver knyttet til implementering av modellen. De vil presentere hvordan de har jobbet med dette og hvor langt de har kommet i prosessen. De vil fortelle litt om erfaringer fra hva som kan være barrierer og hva de har opplevd som suksessfaktorer ved å implementere en god kultur for samarbeid med frivilligheten i Hjemmetjenesten.


Eldrepatruljen

Eldrepatruljen består av Stine Lampe og Marianne Tollevsen Hestholm som er frivillighetskoordinatorer for hjemmeboende eldre i Bergen – og vinnerne av Omsorgsprisen 2022. De jobber for å skape gode og meningsfylte dager og øyeblikk for byens eldre. Eldrepatruljen ønsker i samarbeid med frivillige organisasjoner å vise ulike aspekter ved frivillighet innen eldreomsorg i Bergen. Målet er at enda flere bergensere skal kunne dra nytte av det store mangfoldet enten som deltager eller som frivillig.

 

Vi vil også få et innblikk i 6 koordinatorers arbeid i praksis, og det blir underveis rom for innspill fra publikum.


Følg med for mer informasjon om programmet.Bli med på nettverksmiddag

Fortsett diskusjonen på en 3-retters nettverksmiddag etter konferanseslutt torsdag 9. november! Middagen vil holdes på Thon hotel Opera. Prisen for dette er kroner 465,- per person, og du kan velge dette som et alternativ i påmeldingsskjemaet. Deltakerne kan kjøpe ønsket drikke til maten.Praktisk informasjon


Pris:


Earlybird (frem til 15.5.2023, velg Earlybird som kategori ved bestilling): kroner 2.300


Ordinær konferanseavgift (etter 15.5.2023): kroner 2.700


Kursavgiften inkluderer to konferansedager, pausebevertning og lunsj. Reise og opphold betales av deltakerne.


Ved avbestilling: For at vi skal kunne refundere konferanseavgift må avbestilling skje innen 1. september 2023


Dersom arrangementet er fulltegnet - ta kontakt med Beate Magerholm: bm@verdighetsenteret.no /

mobil:  988 54 020


 

Registreringsskjema

Fornavn
 *
Etternavn
 *
E-postadresse
 *
Gjenta e-post
 *
Klasse/kategori
 *
Mobil
 *
Arbeidssted
 *
Stilling
 *
Kommune
 *
Matallergi
 *
Har du tatt etterutdanningen Frivillighetskoordinator- eldreomsorg ved Verdighetsenteret. Dersom ja, hvilket kull?
 *
Jeg godtar at navn, arbeidssted, stilling og e-post oppgis i deltakerliste til utdeling
 *
Kampanjekode
 
Betalingsmetode
 *
 *
Ja, jeg samtykker at Stiftelsen Verdighetsenteret kan behandle mine personopplysninger. Jeg er kjent med at jeg når som helst kan trekke mitt samtykke.

Priser

Tidspunkt

Sted

Kontaktinformasjon