Frisk Fotball Akademi +


Frisk fotball tilbyr i en prøveperiode Akademi + for alle gutter og jenter født 2009, 2010 og 2011.

Målet med dette utvidede tilbudet er å gi et godt fotballfaglig grunnlag til spillere og lag som skal opp i ungdomsfotballen, samt styrke muligheten for barna/ungdommene som vil noe ekstra med fotballen.


Hva tilbys i Akademi +?:

Akademi + er for kullene 2011, 2010 og 2009. Det er et tilbud som skal styrke fundamentet for lag og organisering av ungdomsfotballen i regi av klubben. Akademi + skal i større grad tilrettelegges for å øke ferdighetene, de fysiske forutsetningene og kunnskapen om spillet hos den enkelte. Sportssjef Tom O. Klein vil lede øktene, og vil leie inn kvalifiserte trenere som skal bistå i arbeidet.


Fordi det er store forskjeller fysisk og psykisk på en som er 10 år og 13, så vil vi ha differensierte gruppeinndelinger. Det betyr ikke at gruppene er statiske. Den enkelte vil bli utfordret og få muligheten til å gjennomføre økter hvor man ikke har samme mestringsopplevelse hver gang. Det er noe av målet med Akademi + Det vil være masse spilløvelser og matching, som er fundamentet for utviklingen av spillerne i Frisk Fotball.


Når: 

Jenter 2011, 2010 og 2009: fredager kl 15-17

Gutter 2011, 2010 og 2009: fredager kl 15-17


Akademi + tilbys hver uke og flyttes til Frisk Arena når banen er snøfri. Vi tar forbehold om endring av treningsdager.


Pris:

Tilbudet koster 1000 kr/mnd, uten transport. Prisen begrunnes ut fra økt trenertetthet, høyere intensitet og mer planlegging av øktene. Akademi + og en dag akademi koster 1500kr/mnd og akademi + og 2 dager akademi koster 1800kr


Påmelding: 

Alle som vil prøve Akademi-pluss i april, uansett om spilleren deltar på akademiet fra før, må melde seg på. Hvis det ikke er ønskelig å fortsette i mai, send en mail til: cecilie.nordby@friskfotball.com. Vi avviker selvsagt fra oppsigelsestiden på «ordinært akademi» på 2 mnd hvis noen vil bytte fra Akademi til Akademi +


Vi håper å få med mange motiverte spillere ut over vinteren og våren. Dette vil være viktig for å kunne gi et godt tilbud, til så mange som mulig, også inn i ungdomsfotballen. Skal vi lykkes med det målet, må vi trene godt og samtidig ha det gøy.


Veien videre?

Klubben ønsker å også være en sosial arena, på tvers av alder og kjønn. Derfor har vi som mål å utvide bredden i tilbudet som tilbys i regi av Akademi-pluss (forutsatt at mange nok melder seg på) når klubbhuset står ferdig. Vi ser på muligheter for matservering, og det vil være møterom og fasiliteter for lekser i forkant og etterkant av treningsøkten. I tillegg til treningsapparater og e-sportrom. Jo flere som melder seg på, desto bedre blir tilbudet vi kan gi til barna i det videre.


Vi ser fram til å treffe så mange barn som mulig på treningsfeltet. Vel møtt.

Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon