Friluftsskole Harstad 07.-09. juli

Friluftsskolen er et ferietilbud i friluft for barn og ungdom i alderen 10-13 år, hvor formålet er å gi en positiv introduksjon til friluftslivet. På Friluftsskolen får deltakerne prøve ut enkle friluftsaktiviteter i sitt nærmiljø, og bli kjent med nye venner. Friluftsskolen gjennomføres over tre dager på dagtid.

Friluftsskolen arrangeres av Harstad kommune og Midtre Hålogaland friluftsråd og ledes av erfarne instruktører. På friluftsskolen i Harstad blir det mange morsomme friluftsaktiviteter i nærmiljøet.

Barna må ha med seg ryggsekk, skiftetøy, matpakke og drikke

Program

Detaljert program sendes ut i forkant av friluftsskolen

Påmelding og pris

Friluftsskolen er helt gratis, men vi har plassbegrensning på 15 deltakere.

Forsikring:

Foreldre/foresatte har selv ansvar for at deltakeren er forsikret.

 


 

Er det noen spørsmål i forbindelse med friluftsskolen kan de sendes til hakon.asvald@gmail.com (husk å skrive hvilken friluftsskole det gjelder, dato)

 

Registreringsskjema

Fornavn
 *
Etternavn
 *
Skole
 *
Navn foresatt
 *
Mobil
 *
E-postadresse
 *
Gjenta e-post
 *
Tillater at det blir tatt bilder på friluftsskole til bruk i publikasjoner for friluftsrådet
 *
Tillater ev. bil/buss-skyss under friluftsskolen
 *
Annet vi bør vite om - allergier, medisinering, spesielle behov
 *
 *