Frokostmøte: Hvordan få de yngre eldre over på smart mobilitet?

Bli med på FROKOSTMØTE om hvordan vi skal få flere yngre eldre til å bruke smarte mobilitetsløsninger. Få fersk forskning med morgenkaffen!

De yngre eldre henger fortsatt igjen i gamle vaner der bilbruk står sterkt. Dette er til hinder for en aktiv og selvstendig aldring, og for at vi skal nå klimamålene vi har satt oss. Her kan smart mobilitet kan være et viktig verktøy – også for denne brukergruppen.

I dette frokostmøtet presenteres forskning som viser hvor skoen trykker og hvilke muligheter som finnes. Gjennom en ny studie med fokus på Nord Jæren har yngre eldre og relevante aktører bidratt med viktig kunnskap i et hittil relativt lite prioritert mobilitetsområde.

Sammen med Rogaland fylkeskommune og Kolumbus har Transportøkonomisk institutt samlet viktige aktører og tar diskusjonen om hvordan vi kan legge til rette for yngre eldres aktive og smarte mobilitet.

Etter frokostmøtet inviterer vi til et åpent nettverksmøte med idémyldring om mulig samarbeid om et kommende forskningsprosjekt om yngre eldre og smart mobilitet. Dette vil også finne sted på Hinna park.


NB! Du trenger ikke gjøre valg på billettype i påmeldingen.

 

Registreringsskjema

Fornavn
 *
Etternavn
 *
E-postadresse
Klasse/kategori
 *
Mobil
 *
Arbeidssted
Jeg vil delta på nettverksmøte
 *