Føll, unghest og hoppeutstilling Region Nord Korgen

Ved påmelding av føll skal mors navn og registreringsnummer fylles ut. Føllet skal være under registrering i Norsk Varmblod. Har du ikke mottatt reg. nr  fyller du ut denne rubrikken med "under registrering".

Eier av hesten må være medlem av Norsk Varmblod.


Hestene vises og premieres direkte uten rangering ihht nytt utstillingsreglement. Se ellers en kort oppsummering av endringene her:

https://norskvarmblod.no/skal-du-pa-utstilling-i-ar/


Starttidspunkt for utstillingen kan endres avhengig av antall påmeldte hester og føll.


Fysisk Eliteskue avholdes  på Biri 1. oktober for Region Øst og andre som ønsker å reise dit.

Digitalt eliteskue for andre regioner avholdes 2. oktober.


Velkommen til utstilling!

 

Registreringsskjema

Fornavn
 *
Etternavn
 *
E-postadresse
 *
Mobil
 *
Klasse/kategori
 *
Hestens Navn
 *
Hestens type
Reg.nr.
 *
Føllets navn
Føllets kjønn
Føllets type
Føllets reg.nr.
 *