FØDSELSFESTIVALEN 2022 FØDEKRAFT

FødselsFestivalen 2022 Fødekraft

På FødselsFestivalen2022 vil kvinners fødekraft stå i sentrum. Jeg har samlet sammen verdenskjente foredragsholdere innen vårt felt med mål om inspirasjon, motivasjon og styrke til å fortsette det viktige arbeidet med å synliggjøre utfordringene vi har innenfor kvinnehelse og svangerskaps-,fødsels- og barselomsorgen.

Jordmødrene Professor Hannah Dahlen, dr. Sheena Byrom, professor Soo Downe  og obsteriker og professor Kirsten Small kommer alle for å inspirere og dele egen forskning om hva som styrker kvinners fødekraft. Dette er kunnskap som vil styrke OSS i vår viten om den fysiologiske fødselen. Det vil gi oss ny kunnskap og nødvendig verktøy for å kunne akkompagnere kvinner i fødsel på en slik måte at kvinnene opplever økt mestring og gode fødselsopplevelser. Både nasjonale og internasjonale studier viser at gravide-, fødende- og barselkvinner har hatt det ekstra tøft i pandemien. Hva kan vi lære av dette? LES MER OM FOREDRAGSHOLDERNE PÅ https://www.jordmornaturligvis.no/konferanse-1

 

Registreringsskjema

Fornavn
 *
Etternavn
 *
E-postadresse
 *
Klasse/kategori
 *
Mobil
 *