Faste-imiterende diett (kurs/webinar) oppstart når du vil før 5. juni 2023 (med live webinar lørdag 10. juni kl 0830)

Dette kurset er for deg som ønsker en dypere forståelse av faste, periodisk livsstil og hvordan du gjennomfører fasteimiterende diett, og som setter pris på å kunne stille spørsmål direkte til kursholderne.  


KURSET HOLDES DIGITALT (PÅMELDING, PRISER OG BETALING: SE NEDERST PÅ SIDEN).  

Kurset består av videoopptak (første kursdel - se når du vil) og streamet webinar (andre kursdel - lørdag 10. juni kl 0830, 2023) (påmelding, priser og betaling: Se nederst på siden.) PRISKATEGORIER OG RABATTER 

1. Kurs med Inbodyanalyse (mer informasjon lenger ned på siden - for deg som ønsker måling av kroppssammensetning): 2750 kr (samlet rabatt for veiing: 800 kr)

2. Kurs uten Inbodyanalyse - for deg som ikke har anledning til å komme innom Balderklinikken for å gjennomføre analysene (innen 6 måneder), eller av andre grunner ikke ønsker slik analyse: 2350 kr 

Det er rabatt på 1000 kr for begge priskategorier for deg som er pasient av en av ernæringsveilederne ved Balderklinikken (ikke andre behandlere). Rabattkode får du av din behandler. 


KURSINNHOLD

Det er to kursdeler på dette digitale kurset: Den første delen handler først og fremst om faste og hvordan du best kan gjennomføre fasteimiterende diett. Du får tilsendt et opptak av tidligere stedbasert kurs, samt oppskrifter/menyer og lysbilder tilhørende kurset så snart du er registrert som påmeldt. På denne måten kan du komme i gang når som helst med å faste på fasteimiterende diettmåten, eller, om du har kjøpt boka Femdagers nullstilling vil du få tilgang på enda flere oppskrifter for gjennomføring av fasteimiterende diett. Opptaket vil være tilgjengelig til 1. september.

Kursdel to er et direkte/streamet, interaktivt webinar lørdag den 10. juni klokka 0830. Det vil bli gjort opptak av del to av kurset slik at du også kan se denne kursdelen i etterkant. Opptaket er tilgjengelig til 1. september 2023. OBS! Kurset vil eventuelt også gjøres tilgjengelig for senere kursdeltakere. Om du ikke ønsker at navnet ditt eller video (men du står fritt til å ikke ha på video) skal være synlig bør du velge et annet kurs enn dette. Kursopptaket er passordbeskyttet.


GENERELL INFORMASJON OM FASTEIMITERENDE DIETT OG YTTERLIGERE DETALJER OM KURSET 

Fasting Mimicking Diet (FMD) er en diett designet for å gi deg tilgang til fordelene med faste - med mindre mental belastning enn det som ofte følger med sann fasting (vannfaste). FMD - eller fasteimiterende diett på norsk - har blant annet en bestemt sammensetning av proteiner og totalt energiinnhold. Slik faste gjennomføres fra en til ti ganger i året. 

FMD er utviklet av forskeren Valter Longo. Vårt kurs gir deg verktøyene du trenger for å gjennomføre fasteimiterende diett med mat du kjøper på butikken i Norge. Våre menyer etterligner sammensetningen av maten som er benyttet i studier på fasteimiterende diett som er gjennomført av Longo. Kurset holdes av klinisk ernæringsfysiolog Inge Lindseth og Susann Stave (master i samfunnsernæring). 

Kurset handler ikke bare om hvordan du gjennomfører slik faste, men minst like mye om hvordan kostholdet bør se ut i hverdagen (mellom fasteperiodene), og det presenteres blant annet oppdatert kunnskap om hvordan ulike komponenter i kostholdet kan påvirke aldringsprosesser og dermed ha mulige effekter på ulike livsstilssykdommer. 


Er kurset også for deg som har kjøpt boka Femdagers nullstilling? 

Boka Femdagers nullstilling kom ut 2. januar 2023, og tar opp flere av de samme temaene som på dette kurset. Boka er tilstrekkelig for de fleste for å komme i gang med fasteimiterende diett.

Kurset inneholder imidlertid flere ekstra sett med menyer utover det som finnes i boka, og det er flere temaer som kun nevnes kort i boka som vil gjennomgås i mer detalj på kurset. Dessuten består del to av kurset av oppdatert informasjon som måtte ha kommet til etter at boka ble sluppet, og du får muligheten til å stille spørsmål som blir besvart direkte på kurset. Du får også muligheten til å være med i en lukket facebookgruppe for fasteimiterende diett, der det gjennomføres enkelte livesendinger og du kan interagere med andre kursdeltakere. Vi tror at du kan ha nytte av å høre om flere av de samme temaene på kurset som i boka, og på den første kursdelen har du også mulighet til å spole forbi deler som du måtte synes er godt dekket i boka. 

Dersom du derimot ikke har kjøpt boka vil du også kunne delta på kurset og i liten eller ingen grad oppleve at du mangler noe for fullt utbytte av kurset. Vær imidlertid obs på at andre kursdeltakere som har kjøpt boka kan referere til oppskrifter og annet fra boka som du ikke kjenner til. Vi vil da gjøre vårt beste for å utfylle det som måtte mangle av kontekst.   


Detaljer om de to kursdelene: 

Siste del av kurset er interaktivt, der et hovedpoeng er at du får svar på dine spørsmål, og at vi deler erfaringer.

Del 1 en av kurset:

Denne delen av kurset handler om hva fasteimiterende diett er og hvordan man kan bruke enten vanlig mat eller Prolon-produkter for å gjennomføre fasten. 

Du vil altså få valget mellom å gjennomføre fasten med vanlige matvarer som er vanlige i norsk kosthold, eller med spesialtilpassede produkter (Prolon). De fleste velger å gjennomføre fasten med vanlig mat. Vi har satt sammen ulike menyer, der noen krever minimalt med tid på kjøkkenet, mens andre krever noe tid på kjøkkenet. Du får utdelt disse menyene første kurskveld.

Om du ønsker kan du gjennomføre en såkalt Inbody-analyse hos oss (forutsetter oppmøte på Balderklinikken i Oslo). Den gir deg oversikt over hvor mye fettmasse, muskelmasse og så videre kroppen din består av. Dette er rabattert for deg som kursdeltaker (om du melder deg på "med InBodyanalyse), og du vil få veid deg to ganger (En gang før første del av kurset samt etter for eksempel tre måneder)  (verdi 450 kr per gang). 


Del 2 av kurset:

Del 2/direktedelen av kurset varer i to timer. Denne delen av kurset handler om hva og hvordan vi bør spise mellom fasteperiodene, og hvor ofte du bør faste. Vi deler også erfaringer fra første fasterunde. Du er da fri til å spise hva du vil, men vi vil blant annet gi deg noen kostholdstips med hensyn til hva du kan gjøre videre for å ta vare på effektene av dietten på best mulig måte. Tipsene settes inn i en større sammenheng og vil handle en del om bearbeiding av mat, kosthold og aldringsprosesser, og vår mikrobiota ("tarmfloraen"). 

Link til kursdel to sendes ut på e-post senest en time før kurset starter. Dersom du ikke har mottatt denne innen da, sjekk søppelfilteret eller ring 94980664. 


Trenger du å gjøre noe før første kursdel? 

Nei, ingen bestemte forberedelser er nødvendig. Du må imidlertid tenke igjennom om det passer din hverdag å være på en faste-imiterende diett. Dietten/fasten innebærer at du skal spise en helt bestemt mengde og type mat i fem dager (du må veie det meste av maten), og det kan bety utfordringer sosialt og praktisk sett. Energimengden på dietten er omtrent 1/3 av det som er vanlig å spise for mennesker som er normalt aktive. 

Det oppleves ulikt fra person til person å spise klart mindre enn man pleier. Om du har funnet det svært vanskelig å faste tidligere, kan det nok oppleves tøft også å gjennomføre delvis faste/fasteimiterende diett. For de aller fleste vil gjennomføringen av en slik faste innebære at det i det minste innimellom krever god motivasjon og god evne til å håndtere sultfølelse.  Samtidig kan du også oppleve at du føler deg bedre på noen måter også under selve fasten, og at det går langt bedre enn du tror. Tilbakemeldinger fra dem som har gjennomført kurset er at sultfølelse var et klart mindre problem for de fleste enn ventet.

Du kan starte med fasten når du vil, men vi anbefaler at du har gjennomført minst tre dager av fasten før kursdel to. 

Om du ønsker time hos ernæringsveileder/ernæringsfysiolog eller lege før eller etter kurset for tettere oppfølging/helsesjekk kan du bestille time (til vanlige takster) hos oss. 

Prolonproduktene koster omtrent 3200 (+ toll) per fasterunde, og er et alternativ for dem som ønsker å bruke mindre tid på kjøkkenet. Du bestiller Prolon her for eksempel.


Hvem kan ikke være med på kurset?

Ikke alle kan være med på kurset. Dette gjelder blant annet om du har eller har hatt spiseforstyrrelser. Les her (et godt stykke ned på siden) om hvem som ikke kan være med uten avklaring/tett oppfølging fra helsepersonell.

 

Vite mer om fastemiterende diett før kurset?

Kan fasteimitasjon bremse aldring? (artikkel av Inge Lindseth i Aftenposten) 

Podcast med Inge Lindseth om fasteimiterende diett.

Se @lindsethernaering på instagram for mer om fasteimiterende diett og annet om kosthold - en del av dette vil tas opp på kurset.

Vil du komme litt i gang med fasterelaterte aspekter så snart som mulig? Få vår miniguide til matvarer som kan ha fasteimiterende effekter her.

InBodyanalysen (som blant annet måler fett- og muskelmassen i kroppen) er tatt med i kurset fordi at flere av våre deltakere kan være interessert i å se hva som skjer med kroppssammensetningen - ikke bare når man starter faste - men også når andre endringer gjøres i kostholdet. Det er altså ikke forventet at du får endringer i kroppssammensetning når du faster (målt minst en uke etter en faste) om du har en sunn fett- og muskelmasse fra før. Så snart du er påmeldt kan du når som helst komme og veie deg på Balderklinikken (drop in) i Oslo. Du kan deretter veie deg etter tre runder med faste for eksempel.

Dersom kursholderne skulle bli forhindret fra å holde kurset på grunn av sykdom eller annet, vil ny kursdato settes opp innen en måned. Dersom ny dato ikke passer for den enkelte henvises det til opptak av kurset som sendes ut i etterkant.

Påmelding er bindende. Det gis ikke refusjon av påmeldingsavgift (uansett årsak), men du kan være med på senere kurs mot en liten avgift (10 kr) dersom det likevel ikke passer å være med på datoen for dette kurset. 

Så lenge du har betalt for dette kurset kan du være med på stedbasert kurs om du ser at det skulle passe bedre (slik kan du få gjennomført kveld to tidligere), som finner sted minst to ganger i året, dersom det er nok deltakere. Du betaler da bare mellomlegget ved at du får en rabattkode fra oss. Prisen for dette onlinekurset er lavere enn for stedbasert kurs fordi at første del er et opptak av et direkteoverført kurs, med de begrensninger det innebærer sammenlignet med å være tilstede. 

Registreringsskjema

Fornavn
 *
Etternavn
 *
E-postadresse
 *
Gjenta e-post
 *
Klasse/kategori
 *
Mobil
 *
Jeg kan kontaktes om forhold som er relatert til fasteimiterende diett også etter at kurset er over (JA/NEI)
 *
Hvordan hørte du om kurset?
 *
Du melder deg nå på kurs som starter når du vil, med direkte/streamet webinar på kursdel to, den 6. mai kl 9
Kampanjekode
 
 *