Faste-imiterende diett - kurs med oppstart 28. januar 2023

KURSET HOLDES STEDBASERT, I OSLO (PÅMELDING, PRISER OG BETALING: SE NEDERST PÅ SIDEN). 

Det er to kursdager på dette kurset: Lørdag den 28. januar klokka 10 og tirsdag den 7. februar klokka 17. Om du ikke kan være med på kurskveld to kan du se et opptak av tidligere avholdt digitalt kurs. Eventuelt vil vi sette opp direkteoverføring av kurset, noe som blir bestemt senere avhengig av hvor mange som måtte ønske det. 

Neste digitale kurs har oppstart når du vil før 3. januar, med siste del 7. januar: Påmelding her.

Fasteimiterende diett er en måte å faste på som er designet for å gi deg tilgang til fordelene med faste - med mindre mental belastning enn det som ofte følger med vanlig faste/vannfaste. Fasteimiterende diett (fasting mimicking diet på engelsk), der du spiser tre til fire små måltider per dag under fasten, har blant annet en bestemt sammensetning av proteiner og totalt energiinnhold, og varer i fem dager av gangen. 

Fasteimiterende diett er utviklet av forskeren Valter Longo. Vårt kurs gir deg verktøyene du trenger for å gjennomføre fasteimiterende diett med mat du kjøper på butikken i Norge. Våre menyer etterligner sammensetningen av maten som er benyttet i studier på fasteimiterende diett som er gjennomført av Longo. Kurset holdes av klinisk ernæringsfysiolog Inge Lindseth og Susann Stave. 

Kurset handler ikke bare om hvordan du gjennomfører slik faste, men minst like mye om hvordan kostholdet bør se ut i hverdagen (mellom fasteperiodene), og det presenteres blant annet oppdatert kunnskap om hvordan ulike komponenter i kostholdet kan påvirke spesifikke "aldringsbrytere" i cellene og dermed ha mulige effekter på ulike livsstilssykdommer. Selv om du måtte vite mye om kosthold fra før vil vinklingen som presenteres gi en ny måte å se på kostholdet på som vi tror du vil synes er interessant!

Anbefalt oppstart for din første fasteimiterende diett-runde er en gang mellom kursdel en og to, men det er fullt mulig å starte senere enn dette. Du trenger gjerne minst én dag til å planlegge fasten etter kurskveld én. 

Detaljer om kurset (Påmelding nederst på siden):

Det er to kursdeler på dette kurset, med ti dager mellom kursdel en og to.

Del en av kurset:

Denne delen av kurset handler om hva fasteimiterende diett er og hvordan man kan bruke enten vanlig mat eller Prolon-produkter for å gjennomføre dietten. 

Du vil altså få valget mellom å gjennomføre dietten med vanlige matvarer (samt én pulverbasert matvare) som er vanlige i norsk kosthold, eller med spesialtilpassede produkter (Prolon). De fleste velger å gjennomføre dietten med vanlig mat. Om du vil bruke Prolon i din første runde av fasten - mellom første og andre del av kurset - må du bestille Prolon en stund før kurset starter. Se lenke over, Balderklinikken selger ikke disse produktene.

Om du ønsker kan du gjennomføre en såkalt Inbody-analyse hos oss. Den gir deg oversikt over hvor mye fettmasse, muskelmasse og så videre kroppen din består av. Dette er rabattert/gratis for deg som kursdeltaker, og du vil få veid deg to ganger (En gang før første del av kurset samt etter for eksempel tre måneder)  (verdi 450 kr per gang). 

Første dag av kurset starter kl 10 og er ferdig kl 13. Det er to pauser, med en litt lengre pause der det serveres mat kl 11.45-1215. Det blir servert en enkel suppe. Dørene åpner kl 09.50.

Dag to av kurset:

Kurskveld nummer to varer i 1,5 timer. Denne delen av kurset handler om hva og hvordan vi bør spise mellom fasteperiodene, og hvor ofte du bør faste. Vi deler også erfaringer fra første fasterunde. Du er da fri til å spise hva du vil, men vi vil blant annet gi deg noen kostholdstips med hensyn til hva du kan gjøre videre for å ta vare på effektene av dietten på best mulig måte. Tipsene settes inn i en større sammenheng og vil handle en del om bearbeiding av mat, kosthold og aldringsprosesser, og vår mikrobiota ("tarmfloraen"). 

Trenger du å gjøre noe før første kursdag? 

Nei, ingen bestemte forberedelser er nødvendig. Du må imidlertid tenke igjennom om det passer din hverdag å være på en faste-imiterende diett. Dietten innebærer at du skal spise en helt bestemt mengde og type mat i fem dager (du må veie det meste av maten), og det kan bety utfordringer sosialt og praktisk sett. Energimengden på dietten er omtrent en tredjedel av det som er vanlig å spise for mennesker som er normalt aktive. 

Det oppleves ulikt fra person til person å spise klart mindre enn man pleier. Om du har funnet det svært vanskelig å faste tidligere, kan det nok oppleves tøft også å gjennomføre delvis faste. For de aller fleste vil gjennomføringen av en slik diett innebære at det i det minste innimellom krever god motivasjon og god evne til å håndtere sultfølelse.  Samtidig kan du også oppleve at du føler deg bedre på noen måter også under selve dietten, og at det går langt bedre enn du tror. Tilbakemeldinger fra dem som har gjennomført kurset til nå er at sultfølelse var et klart mindre problem for de fleste enn ventet.

Du kan starte med dietten når du vil, men vi anbefaler at du starter sammen med de andre deltakerne en av de første dagene etter kurskvelden slik at du har kommet godt i gang med dietten når du kommer på kurskveld nummer to.

Ikke alle kan være med på kurset. Les her om hvem som ikke kan være med, samt få mer info om dietten. 

Påmelding er bindende. Det gis ikke refusjon av påmeldingsavgift (uansett årsak), men det er mulig å bli med på neste kurs uten avgift om du er forhindret fra å delta denne gangen. Dersom avbestilling skjer før 10. januar 2023 vil du få tilbakebetalt 50 % av kursavgiften. Send da en e-post til post@balderklinikken.no. 

Om du ønsker time hos ernæringsveileder/ernæringsfysiolog eller lege etter kurset for tettere oppfølging/helsesjekk kan du bestille time (til vanlige takster) hos oss. 

Prolonproduktene koster omtrent 3200 (+ toll) per fasterunde, og er et alternativ for dem som ønsker å bruke mindre tid på kjøkkenet. 

Vite mer om fastemiterende diett før kurset?

Kan fasteimitasjon bremse aldring? (artikkel av Inge Lindseth i Aftenposten) 

Podcast med Inge Lindseth om fasteimiterende diett.

Se @lindsethernaering på instagram for mer om fasteimiterende diett og annet om kosthold - en del av dette vil tas opp på kurset.

Vil du komme litt i gang med fasterelaterte aspekter så snart som mulig? Få vår miniguide til matvarer som kan ha fasteimiterende effekter her.

Det er to priskategorier på webinaret: 

1. Kurs med Inbodyanalyse - for deg som ønsker måling av kroppssammensetning: 2950 kr (samlet rabatt for veiing: 800 kr)

2. Kurs uten Inbodyanalyse - for deg som ikke har anledning til å komme innom Balderklinikken for å gjennomføre analysene (innen 6 måneder), eller av andre grunner ikke ønsker slik analyse: 2550 kr 

Dersom du ikke får bekreftelse på e-post for at du har betalt, ta kontakt med oss. 

Det er rabatt på 1000 kr for begge priskategorier for deg som er pasient av en av ernæringsveilederne ved Balderklinikken. Rabattkode får du av din behandler. 

Dersom kursholderne skulle bli forhindret fra å holde kurset på grunn av sykdom eller annet, vil ny kursdato settes opp innen en måned. Dersom ny dato ikke passer for den enkelte henvises det til opptak av kurset (eventuelt tidligere avholdt kurs) som sendes ut i etterkant.

InBodyanalysen (som blant annet måler fett- og muskelmassen i kroppen) er tatt med i kurset fordi at flere av våre deltakere kan være interessert i å se hva som skjer med kroppssammensetningen - ikke bare når man starter faste - men også når andre endringer gjøres i kostholdet. Det er altså ikke forventet at du får endringer i kroppssammensetning når du faster (målt minst en uke etter en faste) om du har en sunn fett- og muskelmasse fra før. Så snart du er påmeldt kan du når som helst komme og veie deg på Balderklinikken (drop in mellom klokka 9 og 15). 

Du kan gjerne veie deg etter første runde med faste også - det er helt opp til deg. Det er uansett ikke å forvente at store endringer har skjedd etter bare én runde med faste. 

Du skal ikke ha spist siste par timer før veiing.

(Har du sjekket at du melder deg på riktig kurs? Dette er stedlig kurs med oppstart 28. januar)

 

Registreringsskjema

Fornavn
 *
Etternavn
 *
E-postadresse
 *
Gjenta e-post
 *
Klasse/kategori
 *
Mobil
 *
Jeg kan kontaktes om forhold som er relatert til fasteimiterende diett også etter at kurset er over (JA/NEI)
 *
Hvordan hørte du om kurset?
 *
Du melder deg nå på stedlig kurs med første kurskveld den 28. januar 2023
Kampanjekode
 
 *