Fasting and meditation retreat (Nyungne) with Lama Changchub

Velkommen til en langhelg med Nyungne (faste) på vårt vakre retreatsenter Karma Shedrup Ling i skogen ved Siggerud. 

English description, see below.

Denne helgen er dedikert til Nyungne, en faste-meditasjon på tusenarmet Chenrezig (Avalokitesvara). Nyungne regnes som et særlig kraftfullt rituale for å rense karma og opparbeide sönam, eller fortjeneste. Det er en unik praksis som kombinerer elementer fra alle de tre yanaer: Hinayana med sine løfter og disiplin, mahayana med utvikling av medfølelse ved virkelig å kjenne på sult og tørst, vajrayana med visualiseringer og mantra-resitasjon. 

Nyungne sies å være spesielt nyttig for personer som ikke har tid til å delta på et langvarig retreat. Det innebærer fullstendig stillhet og faste. Tidligere deltakere sier at praksisen er svært nyttig og rensende, både fysisk og åndelig.

Meditasjonen fokuserer på resitasjoner av bønner og mantraer, og guidede visualiseringer av den tusenarmede Chenrezig, legemliggjørelsen av alle buddhaenes kjærlige godhet og medfølelse. Nyungne, oversatt som 'å overholde fasten', sies å være effektiv i helbredelse av sykdom, utvikling av medfølelse og rensing av negativ karma. Å gjøre en Nyungne eller å "være i retreat" i kun tre dager sies å være like effektivt som tre måneder med annen renselsespraksis. I følge Lama Yeshe er det en ideell praksis for oss her i Vesten, hvor den er populær nettopp på grunn av dens umiddelbare resultater!

Lørdag morgen inntar vi kun en lett frokost og resten av dagen faster vi (ingen mat). På søndag inntas det verken mat eller drikke og dagen tilbringes i fullstendig stillhet. Fasten avsluttes mandag morgen og retreatet avsluttes mandag kl 13.00.

Det kreves minimum åtte deltakere for å gjennomføre kurset. Undervisningen er på engelsk.     


In English:

Nyungne is a profound three-day practice, whose length of time is especially helpful for people whose schedules cannot accommodate a long-term retreat. It involves the keeping of strict vows; complete silence and fasting, and participants say the practice is very helpful and purifies them both physically and spiritually.

The meditation focus on the recitations of prayers and mantras, and guided visualizations of the Thousand-Armed Chenrezig, the embodiment of all the buddhas' loving-kindness and compassion. Translated as 'abiding in the fast', Nyungne is said to be effective in the healing of illness, the nurturing of compassion, and the purification of negative karma. Doing even one Nyungne or 'abiding in retreat' for just three days is said to be as effective as three months of other purification practices. According to Lama Yeshe it is an ideal practice for Westerners, and it is indeed very popular in the West, because of its instant results! 

This 3 day-Nyungne retreat will take place in the beautiful Karma Shedrup Ling retreat center in the forest outside Oslo. On Saturday a light breakfast is served and the rest of the day we'll fast, on Sunday no food or drink is consumed and the day is spent in complete silence.  We'll break the fast Monday morning and the retreat ends Monday at 1 pm.

The retreat will be held in English.


Lærer på kurset er Lama Changchub.  Lama Changchub kom til Norge i 1992. 
Han gjorde 3-års retreat (lamautdannelsen) i perioden 1988-91 under sin rotlama Kalu Rinpoche. 
Siden Lama Talos død i 1994 har han vært hovedlama i KTLBS. 
Gjennom alle disse år har han med stor hengivenhet undervist og veiledet oss i buddhisme. Han underviser på engelsk.

The teacher on the course is Lama Changchub. Lama Changchub came to Norway in 1992. 
He did a 3-year retreat (lama education) in the period 1988-91 under his root lama Kalu Rinpoche. 
He has been the main lama at KTLBS since the passing of Lama Talo in 1994. 
Throughout these years, he has devotedly taught and guided us in Buddhism. He teaches in English.
DatesFriday March 31st at 19:00 to Monday April 3rd at 13.00

Place: Karma Shedrup Ling retreatsenter (Siggerud i Nordre Follo kommune) 

Teacher: Lama Changchub 

Full price: NOK 1200 (includes 3 nights, evening meal Friday, light breakfast Saturday and Monday)  

20% discount for students, unemployed, pensioners who have paid membership fee in 2023: NOK 940 

50% discount for youth under 18 and ordained monks and nuns in robes: NOK 600   

Goldcard holders: NOK 0

If you register with reduced price, please bring documentation in the form of the receipt for paid membership fee in 2023, student card, gold card or other relevant documents.The registration deadline has passed or the event is fully booked