Faste-imiterende diett (kurs/webinar med oppstart 29. juni 2022)

KURSET HOLDES SOM STREAMET WEBINAR (PÅMELDING, PRISER OG BETALING: SE NEDERST PÅ SIDEN

24.6: KURSET ER NÅ FULLTEGNET. SE HER FOR NESTE KURS:  https://balderklinikken.no/faste/

Det er to kursdager på dette kurset: Onsdag den 29. juni klokka 17 og onsdag den 20. juli klokka 17. Det vil bli gjort opptak av kurset slik at du kan se kurset i etterkant, om du ikke har anledning til å være med på en eller begge kurskveldene, men det gir bedre utbytte for de fleste å være med live. 

Fasting Mimicking Diet (FMD) er en diett designet for å gi deg tilgang til fordelene med faste - med mindre mental belastning enn det som ofte følger med sann fasting (vannfaste). FMD - eller fasteimiterende diett på norsk - har blant annet en bestemt sammensetning av proteiner og totalt energiinnhold. Slik faste gjennomføres fra en til ti ganger i året. 

FMD er utviklet av forskeren Valter Longo. Vårt kurs gir deg verktøyene du trenger for å gjennomføre fasteimiterende diett med mat du kjøper på butikken i Norge. Våre menyer etterligner sammensetningen av maten som er benyttet i studier på fasteimiterende diett som er gjennomført av Longo. Kurset holdes av klinisk ernæringsfysiolog Inge Lindseth og Susann Stave (master i samfunnsernæring). 

Kurset handler ikke bare om hvordan du gjennomfører slik faste, men minst like mye om hvordan kostholdet bør se ut i hverdagen (mellom fasteperiodene), og det presenteres blant annet oppdatert kunnskap om hvordan ulike komponenter i kostholdet kan påvirke aldringsprosesser og dermed ha mulige effekter på ulike livsstilssykdommer. 

Anbefalt oppstart for din første fasteimiterende diett-runde er en gang mellom kursdag en og to, men det er fullt mulig å starte senere enn dette. 


Kursinnhold (Påmelding nederst på siden):

Det er to kursdager på dette kurset. Du kan se opptak av begge delene av kurset dersom du ikke har anledning til å følge en eller begge direkte. Det legges imidlertid opp til at kurskveldene er interaktive, der et hovedpoeng er at du får svar på dine spørsmål, og at vi deler erfaringer.

Del 1 en av kurset:

Denne delen av kurset handler om hva fasteimiterende diett er og hvordan man kan bruke enten vanlig mat eller Prolon-produkter (beregn også leveringstid av produktene) for å gjennomføre fasten. 

Du vil altså få valget mellom å gjennomføre fasten med vanlige matvarer som er vanlige i norsk kosthold, eller med spesialtilpassede produkter (Prolon). De fleste velger å gjennomføre dietten med vanlig mat. Vi har satt sammen ulike menyer, der noen krever minimalt med tid på kjøkkenet, mens andre krever noe tid på kjøkkenet. Du får utdelt disse menyene første kurskveld.

Om du ønsker kan du gjennomføre en såkalt Inbody-analyse hos oss. Den gir deg oversikt over hvor mye fettmasse, muskelmasse og så videre kroppen din består av. Dette er rabattert for deg som kursdeltaker (om du melder deg på "med InBodyanalyse), og du vil få veid deg to ganger (En gang før første del av kurset samt etter for eksempel tre måneder)  (verdi 450 kr per gang). 

Første dag av kurset starter kl 17 og er ferdig kl 19.

Del 2 av kurset:

Dag to varer fra 1,5 - 2 timer. Denne delen av kurset handler om hva og hvordan vi bør spise mellom fasteperiodene, og hvor ofte du bør faste. Vi deler også erfaringer fra første fasterunde. Du er da fri til å spise hva du vil, men vi vil blant annet gi deg noen kostholdstips med hensyn til hva du kan gjøre videre for å ta vare på effektene av dietten på best mulig måte. Tipsene settes inn i en større sammenheng og vil handle en del om bearbeiding av mat, kosthold og aldringsprosesser, og vår mikrobiota ("tarmfloraen"). 

Trenger du å gjøre noe før første kursdag? 

Nei, ingen bestemte forberedelser er nødvendig. Du må imidlertid tenke igjennom om det passer din hverdag å være på en faste-imiterende diett. Dietten/fasten innebærer at du skal spise en helt bestemt mengde og type mat i fem dager (du må veie det meste av maten), og det kan bety utfordringer sosialt og praktisk sett. Energimengden på dietten er omtrent 1/3 av det som er vanlig å spise for mennesker som er normalt aktive. 

Det oppleves ulikt fra person til person å spise klart mindre enn man pleier. Om du har funnet det svært vanskelig å faste tidligere, kan det nok oppleves tøft også å gjennomføre delvis faste/fasteimiterende diett. For de aller fleste vil gjennomføringen av en slik faste innebære at det i det minste innimellom krever god motivasjon og god evne til å håndtere sultfølelse.  Samtidig kan du også oppleve at du føler deg bedre på noen måter også under selve fasten, og at det går langt bedre enn du tror. Tilbakemeldinger fra dem som har gjennomført kurset er at sultfølelse var et klart mindre problem for de fleste enn ventet.

Du kan starte med fasten når du vil, men vi anbefaler at du starter sammen med de andre deltakerne en av de første ukene etter den første kurskvelden slik at du i det minste har gjennomført noen dager av fasten når du kommer på kurskveld nummer to. 

Link til kurset sendes ut på e-post senest en time før kurset starter. Dersom du ikke har mottatt denne innen da, sjekk søppelfilteret eller ring 94980664. 

Ikke alle kan være med på kurset. Les her om hvem som ikke kan være med, samt få mer info om dietten. 

Påmelding er bindende. Det gis ikke refusjon av påmeldingsavgift (uansett årsak), men det er mulig å bli med på neste kurs uten avgift om du er forhindret fra å delta denne gangen. Dersom avbestilling skjer før 20. juni vil du få tilbakebetalt 50 % av kursavgiften. Send da en e-post til post@balderklinikken.no. 

Om du ønsker time hos ernæringsveileder/ernæringsfysiolog eller lege etter kurset for tettere oppfølging/helsesjekk kan du bestille time (til vanlige takster) hos oss. 

Prolonproduktene koster omtrent 3200 per fasterunde, og er et alternativ for dem som ønsker å bruke mindre tid på kjøkkenet. Du bestiller Prolon her for eksempel. 

Vite mer om fastemiterende diett før kurset?

Kan fasteimitasjon bremse aldring? (artikkel av Inge Lindseth i Aftenposten) 

Podcast med Inge Lindseth om fasteimiterende diett.

Se @lindsethernaering på instagram for mer om fasteimiterende diett og annet om kosthold - en del av dette vil tas opp på kurset.

Vil du komme litt i gang med fasterelaterte aspekter så snart som mulig? Få vår miniguide til matvarer som kan ha fasteimiterende effekter her.

Det er to priskategorier på webinaret: 

1. Kurs med Inbodyanalyse - for deg som ønsker måling av kroppssammensetning: 2950 kr (Inkluderer to målinger. Samlet rabatt for veiing: 500 kr.)

2. Kurs uten Inbodyanalyse - for deg som ikke har anledning til å komme innom Balderklinikken for å gjennomføre analysene (innen 6 måneder), eller av andre grunner ikke ønsker slik analyse: 2550 kr 

Det er rabatt på 1000 kr for alle priskategorier for deg som er pasient av en av ernæringsveilederne ved Balderklinikken. Rabattkode får du av din behandler. 

InBodyanalysen (som blant annet måler fett- og muskelmassen i kroppen) er tatt med i kurset fordi at flere av våre deltakere kan være interessert i å se hva som skjer med kroppssammensetningen - ikke bare når man starter faste - men også når andre endringer gjøres i kostholdet. Det er altså ikke forventet at du får endringer i kroppssammensetning når du faster (målt minst en uke etter en faste) om du har en sunn fett- og muskelmasse fra før. Så snart du er påmeldt kan du når som helst komme og veie deg på Balderklinikken (drop in) i Oslo. Du kan deretter veie deg etter tre runder med faste for eksempel.

Kursene holdes vekselvis som webinarer og som stedlige kurs på Balderklinikken. Neste stedlige kurs: 19. oktober 2022.

Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon